ˆ

Zarząd Powiatu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-10-09 10:34:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Nidzicy - Przewodniczący - Starosta Ludwik Ekiert    

ul. Traugutta 23

13-100 Nidzica

I piętro, pokój 31

tel.:    0-89 625-82-14


fax:    0-89 625-32-79


e-mail:     

<e-mail>


1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. Zarząd powiatu liczy 5 osób. W jego skład wchodzą: starosta, wicestarosta i pozostali członkowie.
3. Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani również spoza składu rady.
4. Zasady i tryb wyboru oraz odwołania zarządu powiatu określa ustawa.

 

 

Kompetencje i tryb działania

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1/ przygotowywanie projektów uchwał rady,
2/ wykonywanie uchwał rady,
3/ gospodarowanie mieniem powiatu,
4/ wykonywanie budżetu powiatu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z  zastrzeżeniem par. 66 ust. 5.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu