ˆ

Plan pracy Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan Pracy Rady Powiatu na 2018 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 10:49:56
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 10:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-27 12:59:47
Artykuł był wyświetlony: 6425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2015 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-07-21
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Góralska Data wprowadzenia do BIP 2015-01-07 12:11:31
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2015-01-07 12:12:08
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 10:52:25
Artykuł był wyświetlony: 18098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2014 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/238/2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2014 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2014-01-21
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Kosmala Data wprowadzenia do BIP 2014-01-21 11:27:24
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2014-01-21 11:27:27
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2014-01-21 11:31:49
Artykuł był wyświetlony: 2332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2013 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIII/179/2012
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2013 rok
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2012-12-27
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Kosmala Data wprowadzenia do BIP 2012-12-27 14:36:12
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2012-12-27 14:36:17
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2012-12-27 14:36:17
Artykuł był wyświetlony: 2455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2012 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/97/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2012 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2012-01-05
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2012-01-05 09:40:45
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2012-01-05 09:41:11
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2012-01-05 09:41:11
Artykuł był wyświetlony: 2384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2011 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/12/10
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2011 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małogorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2011-01-20
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2011-01-20 09:26:00
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 09:26:08
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2012-01-05 09:51:09
Artykuł był wyświetlony: 2479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Powiatu 2010

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2010-01-19
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data wprowadzenia do BIP 2010-01-19 10:43:00
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2010-01-19 10:44:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2010-01-19 10:45:53
Artykuł był wyświetlony: 2479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Powiatu 2009

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              Załącznik

                                                                                                                              do uchwały Nr XXIII/148/08                

                                                                                                                              Rady Powiatu w Nidzicy           

                                                                                                                              z dnia 19 grudnia 2008 r.

 

Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2009

 

Nr

Sesji

Tematyka

Przybliżony

termin

Przygotowujący

materiały

XXIV

1.    Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Nidzickiego.

styczeń

Starosta

2.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady za 2008 r.

Przewodniczący Rady

3.    Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji stałych

4.    Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2008 r.

Przewodniczący komisji stałych

XXV

1.    Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.

luty

Dyrektor PUP

2.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2008.

Kierownik PCPR

3.  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP – współpraca z OSP.

Komendant Powiatowy PSP

XXVI

1.    Sprawozdanie Rzecznika Konsumentów z działalności za 2008 rok.

marzec

Powiatowy Rzecznik

Konsumentów

2.  Sprawozdanie z działalności w 2008 r. niepublicznych jednostek oświatowych (OREW, ZDZ, „Uniwersus”).

Dyrektorzy jednostek

3.   Sprawozdanie z działalności Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w roku szkolnym 2008/2009.

Dyrektor CKP

4.  Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ w Nidzicy.

Dyrektor ZOZ

XXVII

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2008 r.

kwiecień

Skarbnik Powiatu

2.      Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 r.

Przewodniczący Komisji

3.      Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.

Dyrektor PZD

XXVIII

1.    Uroczysta Sesja Rady Powiatu z okazji obchodów 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja z udziałem samorządowców miasta i gmin.

maj

Przewodniczący Rady

i Starosta

XXIX

1.    Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.

czerwiec

Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy PSP, Prokurator Rejonowy

2.    Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w roku szkolnym 2009/2010.

Kierownik Wydziału Oświaty

XXX

1.  Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy w roku szkolnym 2008/2009.

sierpień

Dyrektor PP-P

2.  Sprawozdanie stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2009 r.

Przewodniczący komisji stałych

XXXI

1.   Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

wrzesień

Skarbnik Powiatu

2.   Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nidzicy w roku szkolnym 2008/2009.

Dyrektor SOS-W

3.   Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w roku szkolnym 2008/2009.

Dyrektor ZSRiO

XXXII

1.  Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Nidzickiego.

październik

Przewodniczący Rady

2.  Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.

Starosta

3.  Sprawozdanie z działalno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Pawlak Data wytworzenia informacji: 2009-01-13
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data wprowadzenia do BIP 2009-01-13 14:29:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-01-13 14:29:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2009-01-13 14:29:41
Artykuł był wyświetlony: 2534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Powiatu 2008 rok

Plan pracy Rady Powiatu


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2008-10-09
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data wprowadzenia do BIP 2008-10-09 11:06:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-10-09 11:06:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2009-01-13 14:27:52
Artykuł był wyświetlony: 2421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu