ˆ

Zwołania sesji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwołanie X sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

           Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
Informuję, że zwołuję X Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z VIII i IX sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o ogólnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2018 rok, w tym:
1) debata nad raportem,
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum
    zaufania.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
    z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2018 rok:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018,
2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok,
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd
    Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018,
4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za
    rok 2018 z tytułu wykonania budżetu,
5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji
    Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
    Powiatu w Nidzicy za rok 2018,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
    sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018,
b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
    2019-2038,
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
    Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok,
4) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
5) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
6) zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 listopada 2018 r. 
    w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy,
7) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
8) rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32, 32 a, 32 b,
    34, 34 a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy.
10. Wnioski radnych i sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ mgr Andrzej Bróździński
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-04
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Bróździński Data wprowadzenia do BIP 2019-06-04 12:14:16
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-06-04 12:14:42
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-06-04 12:17:23
Artykuł był wyświetlony: 249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie IX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 17 maja 2019 r.
OSO.0002.5.2019
 
          Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na wniosek Zarządu Powiatu, na podstawie § 22 Statutu Powiatu Nidzickiego, zwołuję IX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 1500 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w  sprawach:
  • zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038.
      3. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-20
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Bróździński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-20 12:52:46
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-05-20 12:52:49
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-05-20 12:52:49
Artykuł był wyświetlony: 407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu