ˆ

Informacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

dotyczy: Zgłaszania informacji przez ośrodki szkolenia kierowców.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłaszanie informacji przez ośrodki szkolenia kierowców w ramach realizacji obowiązków, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).
Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:
1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu;
2) prowadzić dokumentację kursu;
3) prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierający terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć;
4) składać staroście dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:
  • do dnia 31 styczni każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,
  • w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzje o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorce ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.
 
Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami Starosta Nidzicki umożliwia przekazywanie informacji określonych w pkt 1 w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika ośrodka, potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na następujący adres poczty elektronicznej: .
Format pisma: xml
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami: 5 mb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Burdyński Data wytworzenia informacji: 2012-01-17
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Gromański Data wprowadzenia do BIP 2012-01-17 08:25:08
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2012-01-17 09:51:36
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2015-07-15 14:27:25
Artykuł był wyświetlony: 22957 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu