ˆ

Projekty unijne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-15 09:30:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

logo projektu
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy  informują, że od 01 września 2017 r. rozpoczynają wspólną realizację projektu pn.: „ Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1” nr: RPWM.11.01.01-28-0172/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach konkursu nr: RPWM.11.01.01-IZ.00-28-005/16 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.
Realizacja w/w projektu przewidziana jest w okresie  od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Działania projektu będą skierowane do 55 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących na terenie Powiatu Nidzickiego (18 osób) oraz 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego nie wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna tj. gminy: Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Kolno, Olsztynek, Świątki (37 osób).
Celem w/w projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających   i opuszczających pieczę zastępczą.
Realizacją projektu  objęte będą dwie grupy odbiorców:
1) 15 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15–16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia (6 osób z terenu Powiatu Nidzickiego oraz 9 osób z Powiatu Olsztyńskiego);
2) 40 osób w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia (12 osób z Powiatu Nidzickiego oraz 28 osób z Powiatu Olsztyńskiego).
Działania rekrutacyjne do powyższego projektu przeprowadzone będą przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Nidzicy  w okresie od 01.09.2017r.  do 31.10.2017r. 
W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się  w PCPR w Nidzicy  pod numerem telefonu:  089/6254428 bądź Parterem wiodącym Projektu tj. PCPR w Olsztynie pod numerem telefonu: 089/5443800.
 
Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:
a) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
b) Karta kwalifikacyjna 
c) Deklaracja uczestnictwa (osoba pełnoletnia) 
d) Deklaracja uczestnictwa (osoba niepełnoletnia) 
e) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 
f) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Maciak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-15 09:30:43
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-09-15 09:31:30
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-09-15 09:31:30
Artykuł był wyświetlony: 3538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizuje Projekt systemowy: „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-24 14:27:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 15 – 30 lat z terenu powiatu nidzickiego, co w konsekwencji przyczyni się do wyzwolenia w tej grupie osób poczucia własnej wartości, wzrostu samodzielności życiowej, zdobycia nowych kompetencji społecznych i zawodowych.

Całkowita wartość projektu w 2014 roku wynosi 152.989,50 zł.

Wkład własny projektu pochodzący ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wynosi 17.948,50 zł.

 

W ramach projektu osoby niepełnosprawne miały możliwość bezpłatnego uczestnictwa w:

·         1- dniowym wyjeździe połączonym z warsztatem integracyjnym,

·         warsztacie profilaktyczno – adaptacyjnym „Doświadczać siebie w pełni”,

·         treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności „Tacy różni, a tacy sami”,

·         warsztacie aktywizacji zawodowej „Pełnowartościowi zawodowo”,

·         14- dniowym pobycie na turnusie rehabilitacyjnym,

·         kursach zawodowych: Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim oraz Operator maszyn CNC sterowanych numerycznie w drewnie bądź metalu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 13

tel./fax 89 625 44 28, e-mail:

<e-mail> 
 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Maciak Data wytworzenia informacji: 2014-11-24 14:27:18
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2014-11-24 14:27:18
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2014-11-24 14:35:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2014-11-24 14:35:28
Artykuł był wyświetlony: 19488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt systemowy: SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-04 15:02:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

logo projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

realizuje projekt systemowy pod nazwą:

 

SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji społecznych oraz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat  z terenu powiatu nidzickiego,  co w konsekwencji przyczyni się do poprawy ich codziennego funkcjonowania i umożliwi wejście na rynek pracy.

W RAMACH PROJEKTU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATENGO UCZESTNICTWA W:

v  spotkaniu w formie wyjazdowej połączonym z warsztatem integracyjnym;

v  warsztacie profilaktyczno – adaptacyjnym „Doświadczać siebie w pełni”;

v  treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności „Tacy różni, a tacy sami”;

v  warsztacie aktywizacji zawodowej „Pełnowartościowi zawodowo”;

v  14- dniowym pobycie na turnusie rehabilitacyjnym w nadmorskiej miejscowości;

v  kursach zawodowych: opiekun osoby starszej z elementami języka niemieckiego oraz Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC w drewnie bądź metalu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 13

tel./fax 89 625 44 28, e-mail:

<e-mail>

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Maciak Data wytworzenia informacji: 2014-06-04 15:02:13
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2014-06-04 15:02:13
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2014-06-04 15:02:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2014-06-04 15:04:44
Artykuł był wyświetlony: 19658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt systemowy: „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-21 12:51:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Projekt systemowy: „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizuje projekt systemowy „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
         G
łównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu nidzickiego, co w konsekwencji przyczyni się do wyzwolenia w tej grupie osób poczucia własnej wartości, wzrostu samodzielności życiowej, zdobycia nowych kompetencji społecznych i zawodowych.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w:

·         1- dniowym wyjeździe połączonym z warsztatem integracyjnym,

·         warsztacie profilaktyczno – adaptacyjnym „Doświadczać siebie w pełni”,

·         treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności „Tacy różni, a tacy sami”,

·         warsztacie aktywizacji zawodowej „Pełnowartościowi zawodowo”,

·         14- dniowym pobycie na turnusie rehabilitacyjnym,

·         kursie zawodowym: Profesjonalny kelner – barman z podstawą języka angielskiego,

·         1- dniowym wyjeździe integracyjnym połączonym z warsztatami artystycznymi, kreatywności i warsztatem psychologicznym.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 13

tel./fax 89 625 44 28, e-mail:

<e-mail>


.::GALERIA ZDJĘĆ Z DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI PROJEKTU::.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Maciak Data wytworzenia informacji: 2013-11-21 12:51:47
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-21 12:51:47
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2013-11-21 13:36:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2013-11-21 13:36:22
Artykuł był wyświetlony: 19746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu