ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 271/2017 Obowiązujący
12 2017-04-07 Zarządzenia Starosty w sprawie zatwierdzenia "Uproszczonego planu zarządzania lasu dla działek: nr 8/7 w obrębie Wietrzychowo oraz 44/2 w obrębie Łyna województwo warmińsko - mazurskie, powiat nidzicki, gmina Nidzica" Z/13/2017 Obowiązujący
13 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części boiska znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 270/2017 Obowiązujący
14 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu rozwoju sieci dróg powiatowych Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2021" 269/2017 Obowiązujący
15 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Przasnyskiego w sprawie zaliczenia dróg Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1 do kategorii dróg powiatowych 268/2017 Obowiązujący
16 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania kategorii dróg gminnych drogom wewnętrznym w m. Szczepkowo Borowe na terenie Gminy Janowiec Kościelny 267/2017 Obowiązujący
17 2016-12-30 Zarządzenia Starosty zmieniające Zarządzenie Nr Z/3/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości wraz z instrukcją obiegu i kontroli dowodów księgowych, ich przechowywania i archiwizacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy na potrzeby realizacji projektu pn. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego" Z/38/2016 Obowiązujący
18 2016-12-30 Zarządzenia Starosty zmieniające zarządzenie Nr Z/12/2011 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/37/2016 Obowiązujący
19 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach i placówkach oświatowych niepublicznych dotowanych przez Powiat Nidzicki 266/2017 Obowiązujący
20 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 265/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu