ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy. 102/2018 Obowiązujący
12 2018-10-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. 101/2018 Obowiązujący
13 2018-10-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 100/2018 Obowiązujący
14 2018-10-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Nidzickiego x organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 99/2018 Obowiązujący
15 2018-10-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Założenie dla obszaru powiatu nidzickiego bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań topograficznych w skalach 1:500-1:5000, zwanej dalej: BDOT500" oraz implementacja utworzonej bazy do systemu EWMAPA". 98/2018 Obowiązujący
16 2018-10-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: 1. nadzór i monitoring nad zadaniami projektowymi z zakresu modernizacji gruntów i budynków dla Gminy Kozłowo, utworzenia bazy danych obiektów topograficznych, modernizacji szczegółowej osnowy, 2.cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przetworzenie z postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych rejestrów gruntów, skorowidzów działek i właścicieli oraz dokumentów uzasadniających wpisy w ewidencji. w sprawie zatwierdzenia specyfiki istotnych warunków zamówienia, w sprawie powołania komisji przetargowej. 97/2018 Obowiązujący
17 2018-10-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. 96/2018 Obowiązujący
18 2018-10-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. 95/2018 Obowiązujący
19 2018-10-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy. 94/2018 Obowiązujący
20 2018-09-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. 93/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu