ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania XI/68/2019 Obowiązujący
12 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XI/67/2019 Obowiązujący
13 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego Powiatu Nidzickiego XI/66/2019 Obowiązujący
14 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów XI/65/2019 Obowiązujący
15 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy XI/64/2019 Obowiązujący
16 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 XI/63/2019 Obowiązujący
17 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 XI/62/2019 Obowiązujący
18 2019-08-22 Zarządzenia Starosty W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/20/2019 Obowiązujący
19 2019-08-05 Zarządzenia Starosty W sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/19/2019 Starosty Nidzickiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników w Starostwie Powiatowym do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Z/19/2019 Obowiązujący
20 2019-08-05 Zarządzenia Starosty W sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/11/2011 z dnia 2 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy" Z/18/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu