ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2391 2009-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 154/09 Obowiązujący
2392 2009-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i archiwizowania dokumentów Komisji Egzaminacyjnej. 153/09 Obowiązujący
2393 2009-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Teresy Leokadii Olszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 152/09 Obowiązujący
2394 2009-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Rapińczuk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 151/09 Obowiązujący
2395 2009-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Tadra nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 150/09 Obowiązujący
2396 2009-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego 149/09 Obowiązujący
2397 2009-06-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/221/05 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy XXIX/183/09 Nieobowiązujący
2398 2009-06-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Nidzickiego za lata 2007-2008 XXIX/182/09 Obowiązujący
2399 2009-06-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. XXIX/181/09 Obowiązujący
2400 2009-06-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania XXIX/180/09 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu