ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku 264/2017 Obowiązujący
22 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia oraz przyległego placu, stanowiących własność Powiatu Nidzickiego,będących w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy 263/2017 Obowiązujący
23 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wyborskiej 12 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 262/2017 Obowiązujący
24 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nr 01/2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo - Szkudaj - Powierż dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" 261/2017 Obowiązujący
25 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zygmuntowi Mikołajewskiemu reprezentującemu INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok 260/2017 Obowiązujący
26 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego 259/2017 Obowiązujący
27 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016 258/2017 Obowiązujący
28 2017-03-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2016 rok 257/2017 Obowiązujący
29 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie Powiatu Nidzickiego XXX/172/2017 Obowiązujący
30 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok XXX/171/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu