ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. 70/2018 Obowiązujący
22 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 69/2018 Obowiązujący
23 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie nadania kategorii dróg gminnych drogom wewnętrznym w m. Janowiec Kościelny na terenie Gminy Janowiec Kościelny 68/2018 Obowiązujący
24 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia standardów oraz sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego objętych zimowym utrzymaniem 67/2018 Obowiązujący
25 2018-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na założenie dla obszaru powiatu nidzickiego bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowej zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zwanej dalej - ,,BDOT500'' oraz implementacji utworzonej bazy do systemu EWMAPA 2 . Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołanie komisji przetargowej. 66/2018 Obowiązujący
26 2018-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczanego na: ,,Informację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego". 65/2018 Obowiązujący
27 2018-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie 1) Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostki ewidencyjnej 281103_2 - gmina kozłowo - powiat nidzicki, dla obrębów: Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko jako zadania realizowanego w ramach projektu pt: ,,Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2) Zatwierdzenie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Powołania komisji przetargowej . 64/2018 Obowiązujący
28 2018-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielenia opinii do wniosku Urzędu Miejskiego w Nidzicy, 13-100 Nidzica. Pl. Wolności 1 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej: od dr. woj.545 Działdowo do dr. pow. Nr 1589N Nidzica- Zaborowo oraz ustalenia jej przebiegu. 63/2018 Obowiązujący
29 2018-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 62/2018 Obowiązujący
30 2018-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: 1) Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ,,Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego". 2) Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Powołania komisji przetargowej. 61/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu