ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-08-05 Zarządzenia Starosty w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/11/2011 z dnia 2 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy" Z/17/2019 Obowiązujący
22 2019-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia "Regulaminu kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Nidzicki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dizałalności pozytku publicznego i o wolontariacie". 26/94/2019 Obowiązujący
23 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 25/93/2019 Obowiązujący
24 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy 25/92/2019 Obowiązujący
25 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1.Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby liceum ogólnokształcącego z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu "Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego- Stawiamy na technologie IT" 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Powołania komisji przetargowej 25/91/2019 Obowiązujący
26 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawę sprzętu komputerowego, materiałów dydaktycznych i systemu do nauczania języków obcych na potrzeby dwóch szkół ogólnokształcących z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu "Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego - Stawiamy na technologie IT! Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 25/90/2019 Obowiązujący
27 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sprzętu drukującego i teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w powiecie Nidzickim" 25/89/2019 Obowiązujący
28 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmiany uchwały Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy 25/88/2019 Obowiązujący
29 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nidzickiego 25/87/2019 Obowiązujący
30 2019-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy 24/86/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu