ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2016 XXXII/181/2017 Obowiązujący
22 2017-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz zz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016 XXXII/180/2017 Obowiązujący
23 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 287/2017 Obowiązujący
24 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 286/2017 Obowiązujący
25 2017-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 285/2017 Obowiązujący
26 2017-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 284/2017 Obowiązujący
27 2017-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 283/2017 Obowiązujący
28 2017-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z przekwalifikowaniem i przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 153 z późn. zm.) położonych na terenie powiatu nidzickiego oraz z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 4. Powołania komisji do odbioru zamówienia. 282/2017 Obowiązujący
29 2017-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 281/2017 Obowiązujący
30 2017-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 280/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu