ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku 60/2018 Obowiązujący
32 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 59/2018 Obowiązujący
33 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 58/2018 Obowiązujący
34 2018-07-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nidzickiego w zakresie związanym z podpisaniem umowy o dofinansowanie, realizacją i rozliczeniem projektu pn. ,,Staż u pracodawcy- profesjonalny start na rynku pracy” realizowanego w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia szkolenia zawodowego- projekty konkursowe. 57/2018 Obowiązujący
35 2018-07-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: ,,Dostawa sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych w ramach projektu ,,Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 56/2018 Obowiązujący
36 2018-07-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji osnowy szczegółowej na obszarze jednostki ewidencyjnej Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica- obszar wiejski, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. 55/2018 Obowiązujący
37 2018-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 54/2018 Obowiązujący
38 2018-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. 53/2018 Obowiązujący
39 2018-06-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1- Infrastruktura kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 52/2018 Obowiązujący
40 2018-06-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych, systemu do nauczania języków obcych zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 51/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu