ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-03-22 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej. Z/13/2019 Obowiązujący
32 2019-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 11/30/2019 Obowiązujący
33 2019-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy. 11/29/2019 Obowiązujący
34 2019-03-06 Zarządzenia Starosty w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Z/12/2019 Obowiązujący
35 2019-03-06 Zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Z/11/2019 Obowiązujący
36 2019-03-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zdań publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2019. 10/28/2019 Obowiązujący
37 2019-03-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu uzyskania zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu. 10/27/2019 Obowiązujący
38 2019-03-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 10/26/2019 Obowiązujący
39 2019-03-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 10/25/2019 Obowiązujący
40 2019-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. 9/24/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu