ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. 39/2018 Obowiązujący
42 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 38/2018 Obowiązujący
43 2018-05-16 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania komisji odbioru częściowego robót budowlanych zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących" 37/2018 Obowiązujący
44 2018-05-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2017 36/2018 Obowiązujący
45 2018-05-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 35/2018 Obowiązujący
46 2018-05-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu, w którym zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2018 roku 34/2018 Obowiązujący
47 2018-05-07 Zarządzenia Starosty w sprawie podziału Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nidzicy na stanowiska pracy. Z/19/2018 Obowiązujący
48 2018-05-09 Zarządzenia Starosty w sprawie: przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego Z/18/2018 Obowiązujący
49 2018-05-09 Zarządzenia Starosty w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w Powiecie Nidzica Z/15/2018 Obowiązujący
50 2018-03-05 Zarządzenia Starosty w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dot. projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" Nr RPWM.03.01.00-28-0050/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działanie 3.1 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z/13/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu