ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy 252/2017 Obowiązujący
42 2017-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie obejmującą działania i udział szkoły w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 2: KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Priorytet inwestycyjny 10iv:Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szklenia dla potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 251/2017 Obowiązujący
43 2017-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy obejmującą działania i udział szkoły w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 2: KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Priorytet inwestycyjny 10iv:Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szklenia dla potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 250/2017 Obowiązujący
44 2017-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy 249/2017 Obowiązujący
45 2017-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego 248/2017 Obowiązujący
46 2017-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 247/2017 Obowiązujący
47 2017-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego XXIX/168/2017 Obowiązujący
48 2017-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego XXIX/167/2017 Obowiązujący
49 2017-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025 XXIX/166/2017 Obowiązujący
50 2017-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok XXIX/165/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu