ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażania zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 22/75/2019 Obowiązujący
42 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu drukującego i teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu pn: " Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. powołania komisji przetargowej. 22/74/2019 Obowiązujący
43 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. 22/73/2019 Obowiązujący
44 2019-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. 21/72/2019 Obowiązujący
45 2019-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 21/71/2019 Obowiązujący
46 2019-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 21/70/2019 Obowiązujący
47 2019-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 20/69/2019 Obowiązujący
48 2019-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 20/68/2019 Obowiązujący
49 2019-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty dotyczącej przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu Nidzickiego. 20/67/2019 Obowiązujący
50 2019-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1174N Łączno-Jurki. 20/66/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu