ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-11-08 Zarządzenia Starosty w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Z/35/2017 Obowiązujący
52 2017-11-08 Zarządzenia Starosty w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Z/34/2017 Obowiązujący
53 2017-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. XXXVII/219/2017 Obowiązujący
54 2017-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 XXXVII/218/2017 Obowiązujący
55 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy 345/2017 Obowiązujący
56 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 344/2017 Obowiązujący
57 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036 343/2017 Obowiązujący
58 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018 342/2017 Obowiązujący
59 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego 341/2017 Obowiązujący
60 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą " prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie miasta Nidzica" 340/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu