ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-09-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037 XLVI/267/2018 Obowiązujący
52 2018-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 XLVI/266/2018 Obowiązujący
53 2018-09-03 Zarządzenia Starosty w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej Z/31/2018 Obowiązujący
54 2018-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego. 77/2018 Obowiązujący
55 2018-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2018 roku. 78/2018 Obowiązujący
56 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku. 76/2018 Obowiązujący
57 2018-08-31 Zarządzenia Starosty W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych osobowych Z/30/2018 Obowiązujący
58 2018-08-13 Zarządzenia Starosty W sprawie wprowadzenia Dokumentacji systemu zarządzenia bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Z/29/2018 Obowiązujący
59 2018-07-26 Zarządzenia Starosty W sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu ,,Nowoczesne szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim", Nr RPWM.09.03.01-28-0007/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9- ,, Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych", Działania 9.3 -,,Infrastruktura edukacyjna". Podziałanie 9.3.1 - ,, Infrastruktura kształcenia zawodowego " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z/28/2018 Obowiązujący
60 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 75/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu