ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-01-22 Zarządzenia Starosty w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Z/8/2018 Obowiązujący
52 2018-01-22 Zarządzenia Starosty w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Z/7/2018 Obowiązujący
53 2018-01-15 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania zespołu do przygotowania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w ewidencji środków trwałych nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe. Z/6/2018 Obowiązujący
54 2018-01-11 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej Z/5/2018 Obowiązujący
55 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przepracowanego w trybie przetargu nieograniczonego na : " ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Nidzickiego". 16/2018 Obowiązujący
56 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy 15/2018 Obowiązujący
57 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 14/2018 Obowiązujący
58 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w 2018 roku 13/2018 Obowiązujący
59 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2018 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzącą działalność statutową związana z realizacją zadań powiatu. 12/2018 Obowiązujący
60 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 11/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu