ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-03-05 Zarządzenia Starosty w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim", Nr RPWM.04.03.01-28-0046/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 - "Efektywność Energetyczna", Działanie 4.3 - "Kompleksowa modernizacja budynków", Poddziałanie 4.3.1 - "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z/12/2018 Obowiązujący
52 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Nidzicy i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg XLII/251/2018 Obowiązujący
53 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 XLII/250/2018 Obowiązujący
54 2018-04-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 33/2018 Obowiązujący
55 2018-04-12 Uchwały Zarządu Powiatu 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej – 281103_2 – Kozłowo jako zadania realizowanego w ramach projektu pt: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 32/2018 Obowiązujący
56 2018-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego. 31/2018 Obowiązujący
57 2018-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2017 roku. 30/2018 Obowiązujący
58 2018-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017. 29/2018 Obowiązujący
59 2018-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących" 28/2018 Obowiązujący
60 2018-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku. 27/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu