ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2017 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu 246/2017 Obowiązujący
52 2017-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 245/2017 Obowiązujący
53 2017-02-16 Uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nidzickiego XXVIII/164/2017 Obowiązujący
54 2017-02-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2017 roku 244/2017 Obowiązujący
55 2017-02-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1558 N Krokowo - Szkudaj - Powierż dł. 5,638 km wraz z opracowaniem projektu" 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Powołania komisji przetargowej 243/2017 Obowiązujący
56 2017-02-07 Zarządzenia Starosty w sprawie: powołania komisji konkursowej Z/8/2017 Obowiązujący
57 2017-02-02 Zarządzenia Starosty w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/22/2016 Starosty Nidzickiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna Z/7/2017 Obowiązujący
58 2017-01-25 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Zespołu do rozpatrzenia ofert złożonych na prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/6/2017 Obowiązujący
59 2017-01-20 Zarządzenia Starosty w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie tej jednostki Z/5/2017 Obowiązujący
60 2017-01-16 Zarządzenia Starosty w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 24/2009 Starosty Nidzickiego z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/4/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu