ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 339/2017 Obowiązujący
62 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 338/2017 Obowiązujący
63 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Nidzickiego 337/2017 Obowiązujący
64 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, który posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnoksztłcących w Nidzicy, na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie elektryk 336/2017 Obowiązujący
65 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy 335/2017 Obowiązujący
66 2017-11-03 Zarządzenia Starosty w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "dostawę energii elektrycznej", zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej Z/33/2017 Obowiązujący
67 2017-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy 334/2017 Obowiązujący
68 2017-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 333/2017 Obowiązujący
69 2017-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 332/2017 Obowiązujący
70 2017-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 331/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu