ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy 10/2018 Obowiązujący
62 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących "; 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3. Powołania komisji przetargowej; 9/2018 Obowiązujący
63 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Nidzickiego"; 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3. Powołania Komisji Przetargowej. 8/2018 Obowiązujący
64 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu do ds. ekonomii społecznej w Powiecie Nidzickim 7/2018 Obowiązujący
65 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno - sportowo- rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2018 roku 6/2018 Obowiązujący
66 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 5/2018 Obowiązujący
67 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji projektu pt. " Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 4/2018 Obowiązujący
68 2018-02-08 Obwieszczenia Starosty w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w 2018 roku mieszkańca Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego na terenie Powiatu Nidzickiego 775 Obowiązujący
69 2018-01-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy XXXIX/233/2018 Obowiązujący
70 2018-01-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy XXXIX/232/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu