ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-06-01 Zarządzenia Starosty W sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własności Skarbku Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Z/21/2018 Obowiązujący
62 2018-05-28 Zarządzenia Starosty W sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy Z/20/2018 Obowiązujący
63 2018-05-22 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037 XLIII/253/2018 Obowiązujący
64 2018-05-22 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 XLIII/252/2018 Obowiązujący
65 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 48/2018 Obowiązujący
66 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ,,Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Powołanie komisji przetargowej 4. Powołanie komisji do odbioru zamówienia 47/2018 Obowiązujący
67 2018-06-05 Obwieszczenia Starosty 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej prowadzonej dla jednostki 281103_2 Gmina Kozłowo- Powiat Nidzicki, obręb ewidencyjny: Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko jako zadania realizowane w ramach projektu pt:,,Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołanie komisji przetargowej. 46/2018 Obowiązujący
68 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 281103_2 Gmina Kozłowo" 45/2018 Obowiązujący
69 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych, systemu nauczania języków obcych zawodowych w ramach projektu ,,Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9- Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3- Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1- Infrastruktura kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego". 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołanie komisji przetargowej. 44/2018 Obowiązujący
70 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy 43/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu