ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Panie Ewy Kozickiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 74/2018 Obowiązujący
62 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących''. 73/2018 Obowiązujący
63 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. 72/2018 Obowiązujący
64 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2,5 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nidzicy 71/2018 Obowiązujący
65 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. 70/2018 Obowiązujący
66 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 69/2018 Obowiązujący
67 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie nadania kategorii dróg gminnych drogom wewnętrznym w m. Janowiec Kościelny na terenie Gminy Janowiec Kościelny 68/2018 Obowiązujący
68 2018-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia standardów oraz sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego objętych zimowym utrzymaniem 67/2018 Obowiązujący
69 2018-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na założenie dla obszaru powiatu nidzickiego bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowej zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zwanej dalej - ,,BDOT500'' oraz implementacji utworzonej bazy do systemu EWMAPA 2 . Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołanie komisji przetargowej. 66/2018 Obowiązujący
70 2018-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczanego na: ,,Informację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego". 65/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu