ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie 1) Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostki ewidencyjnej 281103_2 - gmina kozłowo - powiat nidzicki, dla obrębów: Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko jako zadania realizowanego w ramach projektu pt: ,,Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2) Zatwierdzenie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Powołania komisji przetargowej . 64/2018 Obowiązujący
72 2018-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielenia opinii do wniosku Urzędu Miejskiego w Nidzicy, 13-100 Nidzica. Pl. Wolności 1 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej: od dr. woj.545 Działdowo do dr. pow. Nr 1589N Nidzica- Zaborowo oraz ustalenia jej przebiegu. 63/2018 Obowiązujący
73 2018-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 62/2018 Obowiązujący
74 2018-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: 1) Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ,,Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego". 2) Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Powołania komisji przetargowej. 61/2018 Obowiązujący
75 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku 60/2018 Obowiązujący
76 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 59/2018 Obowiązujący
77 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 58/2018 Obowiązujący
78 2018-07-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nidzickiego w zakresie związanym z podpisaniem umowy o dofinansowanie, realizacją i rozliczeniem projektu pn. ,,Staż u pracodawcy- profesjonalny start na rynku pracy” realizowanego w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia szkolenia zawodowego- projekty konkursowe. 57/2018 Obowiązujący
79 2018-07-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: ,,Dostawa sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych w ramach projektu ,,Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 56/2018 Obowiązujący
80 2018-07-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji osnowy szczegółowej na obszarze jednostki ewidencyjnej Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica- obszar wiejski, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. 55/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu