ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-01-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 1/2018 Obowiązujący
82 2017-12-28 Uchwały Zarządu Powiatu 1. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji projektu pt." zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim", 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3.Powołania komisji przetargowej' 359/2017 Obowiązujący
83 2017-12-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036 358/2017 Obowiązujący
84 2017-12-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok2017 357/2017 Obowiązujący
85 2018-01-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 r 356/2017 Obowiązujący
86 2017-12-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w Powiatu Nidzickiego w zakresie powierzenia prowadzenia "mobilnego" punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 01 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r 355/2017 Obowiązujący
87 2017-12-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 354/2017 Obowiązujący
88 2017-12-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 353/2017 Obowiązujący
89 2017-12-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym 352/2017 Obowiązujący
90 2017-12-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 351/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu