ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 330/2017 Obowiązujący
82 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy 329/2017 Obowiązujący
83 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. " Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój Kształcenia i doskonalenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe 328/2017 Obowiązujący
84 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji projektu " Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok 327/2017 Obowiązujący
85 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Rolniczych w Jagarzewie 326/2017 Obowiązujący
86 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 325/2017 Obowiązujący
87 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy 324/2017 Obowiązujący
88 2017-10-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 323/2017 Obowiązujący
89 2017-10-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 322/2017 Obowiązujący
90 2017-10-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy 321/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu