ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 54/2018 Obowiązujący
82 2018-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. 53/2018 Obowiązujący
83 2018-06-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1- Infrastruktura kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 52/2018 Obowiązujący
84 2018-06-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych, systemu do nauczania języków obcych zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 51/2018 Obowiązujący
85 2018-06-20 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 50/2018 Obowiązujący
86 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian budżecie powiatu na rok 2018 49/2018 Obowiązujący
87 2018-07-06 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037 XLV/265/2018 Obowiązujący
88 2018-07-06 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 XLV/264/2018 Obowiązujący
89 2018-06-27 Uchwały Rady Powiatu W prawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego XLIV/263/ 2018 Obowiązujący
90 2018-06-27 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy XLIV/262/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu