ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r. XXV/140/2016 Obowiązujący
82 2016-11-29 Zarządzenia Starosty w sprawie: powołania zespoły projektowego do podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektu "Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur" Z/28/2016 Obowiązujący
83 2016-11-28 Zarządzenia Starosty w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej Z/27/2016 Obowiązujący
84 2016-11-23 Zarządzenia Starosty w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "dostawę energii elektrycznej", zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej Z/26/2016 Obowiązujący
85 2016-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. 224/2016 Obowiązujący
86 2016-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym 223/2016 Obowiązujący
87 2016-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej 222/2016 Obowiązujący
88 2016-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nidzickim i jego jednostkach organizacyjnych 221/2016 Zmieniony
89 2016-11-22 Zarządzenia Starosty w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Janowo i Janowiec Kościelny Z/25/2016 Obowiązujący
90 2016-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025 220/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu