ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2019-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy. 11/29/2019 Obowiązujący
82 2019-03-06 Zarządzenia Starosty w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Z/12/2019 Obowiązujący
83 2019-03-06 Zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Z/11/2019 Obowiązujący
84 2019-03-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zdań publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2019. 10/28/2019 Obowiązujący
85 2019-03-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu uzyskania zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu. 10/27/2019 Obowiązujący
86 2019-03-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 10/26/2019 Obowiązujący
87 2019-03-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 10/25/2019 Obowiązujący
88 2019-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. 9/24/2019 Obowiązujący
89 2019-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 9/23/2019 Obowiązujący
90 2019-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Roman z Pracowni Projektowej Mplan sp. z o.o. ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica w sprawie związanej z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż". 9/22/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu