ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. III/10/2018 Obowiązujący
2 2018-11-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego. III/14/2018 Obowiązujący
3 2018-11-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Powiatu w Nidzicy. III/13/2018 Obowiązujący
4 2018-11-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego. III/12/2018 Obowiązujący
5 2018-11-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r. III/11/2018 Obowiązujący
6 2018-11-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Nidzicy. III/9/2018 Obowiązujący
7 2018-11-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy. III/8/2018 Obowiązujący
8 2018-11-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. nadzór i monitoring nad zadaniami projektowymi z zakresu modernizacji gruntów i budynków dla Gminy Kozłowo, utworzenia bazy danych obiektów topograficznych, modernizacji szczegółowej osnowy, 2. cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającego na przetworzeniu z postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych rejestrów gruntów, skorowidzów działek, skorowidzów właścicieli oraz dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów i budynków oraz zaimplementowanie do baz danych programu EWOPIS 7". w ramach projektu "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 113/2018 Obowiązujący
9 2018-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2019r." 2/8/2018 Obowiązujący
10 2018-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 2/7/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu