ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 287/2017 Obowiązujący
2 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 286/2017 Obowiązujący
3 2017-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 285/2017 Obowiązujący
4 2017-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 284/2017 Obowiązujący
5 2017-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 283/2017 Obowiązujący
6 2017-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z przekwalifikowaniem i przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 153 z późn. zm.) położonych na terenie powiatu nidzickiego oraz z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 4. Powołania komisji do odbioru zamówienia. 282/2017 Obowiązujący
7 2017-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 281/2017 Obowiązujący
8 2017-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 280/2017 Obowiązujący
9 2017-05-29 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania zespołu do przygotowania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w ewidencji środków trwałych nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe Z/15/2017 Obowiązujący
10 2017-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy 279/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu