ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 12. 22/76/2019 Obowiązujący
12 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażania zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 22/75/2019 Obowiązujący
13 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu drukującego i teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu pn: " Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. powołania komisji przetargowej. 22/74/2019 Obowiązujący
14 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. 22/73/2019 Obowiązujący
15 2019-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. 21/72/2019 Obowiązujący
16 2019-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 21/71/2019 Obowiązujący
17 2019-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 21/70/2019 Obowiązujący
18 2019-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 20/69/2019 Obowiązujący
19 2019-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 20/68/2019 Obowiązujący
20 2019-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty dotyczącej przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu Nidzickiego. 20/67/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy