ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-06-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok X/53/2019 Obowiązujący
32 2019-06-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 X/52/2019 Obowiązujący
33 2019-06-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 X/51/2019 Obowiązujący
34 2019-06-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2018 X/50/2019 Obowiązujący
35 2019-06-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018 X/49/2019 Obowiązujący
36 2019-06-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania. X/48/2019 Obowiązujący
37 2019-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 19/64/2019 Obowiązujący
38 2019-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Nidzicy raportu o stanie powiatu 18/61/2019 Obowiązujący
39 2019-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 18/62/2019 Obowiązujący
40 2019-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy 18/63/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy