ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-05-21 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 IX/47/2019 Obowiązujący
52 2019-05-21 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 IX/46/2019 Obowiązujący
53 2019-05-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 17/50/2019 Obowiązujący
54 2019-05-20 Zarządzenia Starosty w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/23/2018 Starosty Nidzickiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Z/16/2019 Obowiązujący
55 2019-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Jagiełły 1 16/49/2019 Obowiązujący
56 2019-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 16/48/2019 Obowiązujący
57 2019-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2018 16/47/2019 Obowiązujący
58 2019-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy. 16/46/2019 Obowiązujący
59 2019-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działkach nr 291/1 i 174 obręb geodezyjny Zakrzewo na terenie Gminy Kozłowo 16/45/2019 Obowiązujący
60 2019-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działkach nr 241/1 i 22 obręb geodezyjny Pielgrzymowo na terenie Gminy Kozłowo 16/44/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy