ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2019-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działkach nr 780 i 781 obręb geodezyjny Kozłowo na terenie Gminy Kozłowo 16/43/2019 Obowiązujący
62 2019-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej na działce nr 27 obręb geodezyjny Kozłowo na terenie Gminy Kozłowo. 16/42/2019 Obowiązujący
63 2019-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. VIII/45/2019 Obowiązujący
64 2019-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy. VIII/44/2019 Obowiązujący
65 2019-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. VIII/43/2019 Obowiązujący
66 2019-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych. VIII/42/2019 Obowiązujący
67 2019-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 VIII/41/2019 Obowiązujący
68 2019-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. VIII/40/2019 Obowiązujący
69 2019-05-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym. 15/41/2019 Obowiązujący
70 2019-05-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Nidzickiego. 15/40/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy