ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2019-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 14/39/2019 Obowiązujący
72 2019-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu, w których zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2019 roku. 14/38/2019 Obowiązujący
73 2019-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. 14/37/2019 Obowiązujący
74 2019-04-10 Zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy i ustalenia terminu jego odpracowania. Z/15/2019 Obowiązujący
75 2019-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 13/36/2019 Obowiązujący
76 2019-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku. 13/35/2019 Obowiązujący
77 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019. VII/39/2019 Obowiązujący
78 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 VII/38/2019 Obowiązujący
79 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 VII/37/2019 Obowiązujący
80 2019-03-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych powiatu Nidzickiego w roku 2019 12/34/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy