ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2019-03-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok 12/33/2019 Obowiązujący
82 2019-03-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego 12/32/2019 Obowiązujący
83 2019-03-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018 12/31/2019 Obowiązujący
84 2019-03-22 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Z/14/2019 Obowiązujący
85 2019-03-22 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej. Z/13/2019 Obowiązujący
86 2019-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 11/30/2019 Obowiązujący
87 2019-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy. 11/29/2019 Obowiązujący
88 2019-03-06 Zarządzenia Starosty w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Z/12/2019 Obowiązujący
89 2019-03-06 Zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Z/11/2019 Obowiązujący
90 2019-03-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zdań publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2019. 10/28/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy