ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 344/2017 Obowiązujący
2 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036 343/2017 Obowiązujący
3 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018 342/2017 Obowiązujący
4 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego 341/2017 Obowiązujący
5 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą " prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie miasta Nidzica" 340/2017 Obowiązujący
6 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 339/2017 Obowiązujący
7 2017-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 338/2017 Obowiązujący
8 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Nidzickiego 337/2017 Obowiązujący
9 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, który posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnoksztłcących w Nidzicy, na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie elektryk 336/2017 Obowiązujący
10 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy 335/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy