ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-09 Zarządzenia Starosty w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "dostawę energii elektrycznej", zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej. Z/35/2018 Obowiązujący
2 2018-10-16 Zarządzenia Starosty w sprawie wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nidzickiego w 2019 r. Z/34/2018 Obowiązujący
3 2018-09-07 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w Powiecie Nidzickim w roku 2018. Z/33/2018 Obowiązujący
4 2018-09-07 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Z/32/2018 Obowiązujący
5 2018-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 108/2018 Obowiązujący
6 2018-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 107/2018 Obowiązujący
7 2018-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2019r.". 106/2018 Obowiązujący
8 2018-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego 105/2018 Obowiązujący
9 2018-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 104/2018 Obowiązujący
10 2018-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 103/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy