ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno - sportowo- rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2018 roku 6/2018 Obowiązujący
2 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 5/2018 Obowiązujący
3 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji projektu pt. " Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 4/2018 Obowiązujący
4 2018-02-08 Obwieszczenia Starosty w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w 2018 roku mieszkańca Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego na terenie Powiatu Nidzickiego 775 Obowiązujący
5 2018-01-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy XXXIX/233/2018 Obowiązujący
6 2018-01-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy XXXIX/232/2018 Obowiązujący
7 2018-01-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego XXXIX/231/2018 Obowiązujący
8 2018-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036 XXXIX/230/2018 Obowiązujący
9 2016-05-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2022 XIX/118/2016 Obowiązujący
10 2018-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 XXXIX/229/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy