ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokośći warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. XLVI/273/2018 Obowiązujący
2 2018-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. XLVI/272/2018 Obowiązujący
3 2018-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. XLVI/271/2018 Obowiązujący
4 2018-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2,5 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. XLVI/270/2018 Obowiązujący
5 2018-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, XLVI/269/2018 Obowiązujący
6 2018-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 XLVI/268/2018 Obowiązujący
7 2018-09-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037 XLVI/267/2018 Obowiązujący
8 2018-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 XLVI/266/2018 Obowiązujący
9 2018-09-03 Zarządzenia Starosty w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej Z/31/2018 Obowiązujący
10 2018-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego. 77/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy