ˆ

INFORMACJE

Szczegóły informacji

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-03 12:45:05 przez Piotr Iwanicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 miasta Nidzica, gmina Nidzica, powiat nidzicki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 73 o pow. 0,1430 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym. Ograniczenie polegać będzie na udzieleniu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nidzica - Działdowo” obejmującej również przebudowę linii 0,4 kV i 15 kV na odcinkach krzyżujących się z w/w linią 110 kV.
 
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
 
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 82 06.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Paliński Data wprowadzenia do BIP 2019-09-03 12:45:00
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-09-03 12:45:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-09-03 12:45:05
Artykuł był wyświetlony: 433 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy