ˆ

Zarząd Powiatu

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu

Informacja ogłoszona dnia 2008-10-09 10:34:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zarząd Powiatu

SKŁAD ZARZĄDU
 
Zarząd Powiatu w Nidzicy - Przewodniczący - Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
I piętro, pokój 31
tel.: 0-89 625-82-14

fax: 0-89 625-32-79

e-mail:

1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. Zarząd powiatu liczy 5 osób. W jego skład wchodzą: starosta, wicestarosta i pozostali członkowie.
3. Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani również spoza składu rady.
4. Zasady i tryb wyboru oraz odwołania zarządu powiatu określa ustawa.
 
 
Kompetencje i tryb działania
1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1/ przygotowywanie projektów uchwał rady,
2/ wykonywanie uchwał rady,
3/ gospodarowanie mieniem powiatu,
4/ wykonywanie budżetu powiatu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z  zastrzeżeniem par. 66 ust. 5.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2008-10-09
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2008-10-09 10:34:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-10-09 10:34:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 11:54:09
Artykuł był wyświetlony: 33690 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy