ˆ

Plan pracy Rady Powiatu

Szczegóły informacji

Plan pracy Rady Powiatu 2009

Informacja ogłoszona dnia 2009-01-13 14:29:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              Załącznik

                                                                                                                              do uchwały Nr XXIII/148/08                

                                                                                                                              Rady Powiatu w Nidzicy           

                                                                                                                              z dnia 19 grudnia 2008 r.

 

Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2009

 

Nr

Sesji

Tematyka

Przybliżony

termin

Przygotowujący

materiały

XXIV

1.    Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Nidzickiego.

styczeń

Starosta

2.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady za 2008 r.

Przewodniczący Rady

3.    Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji stałych

4.    Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2008 r.

Przewodniczący komisji stałych

XXV

1.    Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.

luty

Dyrektor PUP

2.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2008.

Kierownik PCPR

3.  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP – współpraca z OSP.

Komendant Powiatowy PSP

XXVI

1.    Sprawozdanie Rzecznika Konsumentów z działalności za 2008 rok.

marzec

Powiatowy Rzecznik

Konsumentów

2.  Sprawozdanie z działalności w 2008 r. niepublicznych jednostek oświatowych (OREW, ZDZ, „Uniwersus”).

Dyrektorzy jednostek

3.   Sprawozdanie z działalności Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w roku szkolnym 2008/2009.

Dyrektor CKP

4.  Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ w Nidzicy.

Dyrektor ZOZ

XXVII

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2008 r.

kwiecień

Skarbnik Powiatu

2.      Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 r.

Przewodniczący Komisji

3.      Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.

Dyrektor PZD

XXVIII

1.    Uroczysta Sesja Rady Powiatu z okazji obchodów 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja z udziałem samorządowców miasta i gmin.

maj

Przewodniczący Rady

i Starosta

XXIX

1.    Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.

czerwiec

Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy PSP, Prokurator Rejonowy

2.    Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w roku szkolnym 2009/2010.

Kierownik Wydziału Oświaty

XXX

1.  Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy w roku szkolnym 2008/2009.

sierpień

Dyrektor PP-P

2.  Sprawozdanie stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2009 r.

Przewodniczący komisji stałych

XXXI

1.   Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

wrzesień

Skarbnik Powiatu

2.   Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nidzicy w roku szkolnym 2008/2009.

Dyrektor SOS-W

3.   Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w roku szkolnym 2008/2009.

Dyrektor ZSRiO

XXXII

1.  Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Nidzickiego.

październik

Przewodniczący Rady

2.  Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.

Starosta

3.  Sprawozdanie z działalno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Pawlak Data wytworzenia informacji: 2009-01-13
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data wprowadzenia do BIP 2009-01-13 14:29:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-01-13 14:29:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2009-01-13 14:29:41
Artykuł był wyświetlony: 2489 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy