ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zwołanie IX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-20 12:52:49 przez Piotr Iwanicki

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, dnia 17 maja 2019 r.
OSO.0002.5.2019
 
          Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na wniosek Zarządu Powiatu, na podstawie § 22 Statutu Powiatu Nidzickiego, zwołuję IX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 1500 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w  sprawach:
  • zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038.
      3. Zamknięcie sesji.

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy