ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Awans zawodowy nauczycieliDrukuj informacjęSprawa: Awans zawodowy nauczycieli

Szczegóły informacji

Awans zawodowy nauczycieli

Wydział: Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2013-01-09 08:40:22

Termin załatwienia

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoba kontaktowa

Jolanta Tymińska, Sławomir Knapiński

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego, II piętro, pokój nr 42, 43a

Telefon kontaktowy

89 6258212, 89 625 3130

Adres e-mail

fundusze@powiatnidzicki.pl, ko@powiatnidzicki.pl

Sposób załatwienia

Zaświadczenie, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Miejsce odbioru

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego, II piętro, pokój nr 43a

Wymagane Dokumenty

- Wniosek nauczyciela złożony w terminie:
• do dnia 30 czerwca
• do dnia 31 października
Wniosek powinien zawierać;
• nazwę wniosku" Wniosek o podjecie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego"
• imię i nazwisko, miejsce pracy i miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek,
• miejscowość i datę przygotowania wniosku,
• nazwę organu właściwego do nadania stopnia awansu,
• podpis osoby wnioskującej,
• wykaz złożonych załączników
Ponadto
Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna zawierać;
• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów, w tym akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontaraktowego,
• zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela,, zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
• dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
• ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Czas realizacji

- do dnia 31 sierpnia danego roku,
- do dnia 31 grudnia danego roku.

Opłaty

nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nidzickiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po upływie roku.

Podstawa prawna

Art.9b-9f z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr 97 poz. 674 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r Nr 260, poz. 2593)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Tymińska Data wytworzenia informacji: 2013-01-09
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2013-01-09 08:39:30
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2013-01-09 08:40:22
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2013-01-09 08:40:22
Artykuł był wyświetlony: 2418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu