ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udzielanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną (z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego) lub fizycznąDrukuj informacjęSprawa: Udzielanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną (z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego) lub fizyczną

Szczegóły informacji

Udzielanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną (z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego) lub fizyczną

Wydział: Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2013-01-09 08:59:10

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Sławomir Knapiński

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego, II piętro, pokój nr 43a

Telefon kontaktowy

89 625 31 30

Adres e-mail

ko@powiatnidzicki.pl

Sposób załatwienia

Wpis do rejestru

Miejsce odbioru

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego, II piętro, pokój nr 43a

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawierający:
- oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - miejsca zamieszkania,
- w przypadku osoby prawnej - wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki,
- określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy),
- określenie zawodu lub zawodów, w których szkoła będzie kształcić (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),
- określenie profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego (w przypadku liceum profilowanego),
- określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę (w przypadku szkoły specjalnej),
- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych;
2. Kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
3. Projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki;
4. Projekt statutu szkoły lub placówki,
5. Opinie straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieścić się będzie szkoła lub placówka, i najbliższym jego otoczeniu;
6. Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce, wraz z informacją i ich kwalifikacjach;
7. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
8. Zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych;
9. Pozytywna opinia kuratora oświaty.

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

Wniosek o udzielenie zezwolenia wraz z kompletem niezbędnych dokumentów powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły.

Podstawa prawna

art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996r. z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz. U. Nr 116, poz. 1092 z 2003r.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Tymińska Data wytworzenia informacji: 2013-01-09
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2013-01-09 08:59:00
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2013-01-09 08:59:10
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2013-01-09 08:59:10
Artykuł był wyświetlony: 1975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu