ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 70082
Powiat Nidzicki 29232
Dane ogólne 7925
Statut Powiatu 18366
Charakterystyka Powiatu 7276
Mapa Powiatu 7016
Herb i flaga Powiatu 8732
Gminy Powiatu 5774
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 4939
Struktura Powiatu 18569
Jednostki organizacyjne 12836
Powiatowy Urząd Pracy 8415
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 25887
Struktura organizacyjna 4839
Regulamin Organizacyjny 4840
Majątek PCPR 5168
Zadania z zakresu pomocy społecznej 6158
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 6257
Działania na rzecz kombatantów 5104
Obsługa interesantów 4935
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 11190
Druki wniosków do pobrania 10973
Rejestry i ewidencje 4797
Ogłoszenia 11800
Strategia i programy 10596
Program "Aktywny Samorząd" 21615
Projekty unijne 9050
Druki wniosków 4342
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 7223
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 11501
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6551
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 9012
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 8628
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 25846
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 6197
Regulamin Organizacyjny PZD 4731
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 4890
Zakres zadań w PZD 5516
Przedmiot działania PZD 5164
Pracownicy PZD 12106
Sprawozdania finansowe 92
Zespół Opieki Zdrowotnej 7189
Centrum Kształcenia Praktycznego 6982
Informacje ogólne 4573
Zadania CKP 4771
Oferta edukacyjna 4169
Struktura organizacyjna 3859
Jak dojechać do CKP 4468
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 4329
Służby, Inspekcje, Straże 8463
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5740
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 10562
Organy Powiatu 25148
Rada Powiatu 25719
Skład Rady 28511
Plan pracy Rady Powiatu 20667
Komisje 22047
Komisja Rewizyjna 17841
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 74247
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 177390
Zwołania sesji 133058
Projekty uchwał Rady Powiatu 158384
Dyżury Radnych 8370
Transmisje sesji 1210
Interpelacje i zapytania 1657
Skargi, wnioski i petycje 287
Zarząd Powiatu 17595
Skład Zarządu 15645
Protokoły z posiedzeń Zarządu 147302
Sprawozdania międzysesyjne 98064
Akty prawne 2239873
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 51
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 22242
Starosta, Wicestarosta 26383
Sekretarz, Skarbnik 12184
Regulamin organizacyjny 21975
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 16325
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 21207
Wydział Finansowy 12869
Wydział Komunikacji 34188
Informacje 5781
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 21498
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 19851
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 18694
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 46951
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 41468
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 3119
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 13785
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 11022
Radca Prawny 6470
Audytor Wewnętrzny 4568
Rejestry i ewidencje 16061
Zarządzenia Starosty 43599
ZFŚS 3740
Majątek i finanse 13072
Budżet 119384
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 22056
Procedura uchwalania budżetu 5853
Sprawozdania 75755
Mienie Powiatu 18827
Pomoc publiczna 12372
Sprawozdania finansowe roczne 126
Oświadczenia majątkowe 33418
Strategie, analizy, opracowania 24374
Strategie i Plany 23067
Analizy i Raporty 10214
Opracowania i Programy 21596
Kontrole i audyty 15445
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 25349
2018 925
2017 11200
2016 3914
2015 11901
2014 4930
2013 3411
2012 8641
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 15498
2018 151
2017 3239
2016 3409
Audyt wewnętrzny 10299
Uchwały RIO w Olsztynie 64745
Nieodpłatna Pomoc Prawna 16158
Petycje 9472
Rejestr petycji 12919
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 35500
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 25768
Deklaracje współpracy 23070
Organizacje Pożytku Publicznego 9561
Przepisy prawne 7387
Komunikaty 614
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 11925
Konkursy ofert 104475
Regranting 0
Stypendia 0
Sprawozdania 1319
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 16263
Ogłoszenia 5935
Konsultacje społeczne 22304
Lobbing 6420
Bezpieczeństwo 19914
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 10645
Informacje nieudostępnione 9944
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3955
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 7920
Rejestr zbiorów danych osobowych 0
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 423

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 7918
Urząd Marszałkowski 2652
Rejestr zmian 1786731
Redakcja Biuletunu 6680
Pliki do pobrania 59321
Wybory Samorządowe 2010 3215
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 644
Radni 29629
Członkowie Zarządu 20906
Skarbnik, Sekretarz 13326
Kierownicy jednostek 20492
Pracownicy 29585
Oświadczenia o działalności gospodarczej 4530
Oświadczenia o zatrudnieniu 4498
Mapa serwisu 7257

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 3822
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3629
Powiatowa Komisja Wyborcza 1454
Uchwały PKW w Nidzicy 1562
Obwieszczenia PKW w Nidzicy 1133
Postanowienia Komisarza Wyborczego 2083
Informacje ogólne 1246
Kalendarz Wyborczy 0
Przepisy 765
Wyniki wyborów 1949
Zamówienia publiczne 928494
Plan zamówień 17026
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 9940
Informacje o naborze 221264
Procedury załatwiania spraw 435989
Sprawdź stan swojej sprawy 5005
Ogłoszenia 147858
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 33326
Decyzje 14243
Obwieszczenia 52574
Zawiadomienia 30036
Postanowienia 8717
INFORMACJE 650
Biuro Rzeczy Znalezionych 9830
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 1686
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 8741
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 4138
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu