ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 79153
Powiat Nidzicki 30880
Dane ogólne 9542
Statut Powiatu 22388
Charakterystyka Powiatu 7926
Mapa Powiatu 7825
Herb i flaga Powiatu 10110
Gminy Powiatu 6612
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 5603
Struktura Powiatu 19734
Jednostki organizacyjne 13750
Powiatowy Urząd Pracy 9472
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 28620
Struktura organizacyjna 5300
Regulamin Organizacyjny 5398
Majątek PCPR 5696
Zadania z zakresu pomocy społecznej 6760
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 7228
Działania na rzecz kombatantów 5642
Obsługa interesantów 5483
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 12017
Druki wniosków do pobrania 12934
Rejestry i ewidencje 5303
Ogłoszenia 14091
Strategia i programy 12521
Program "Aktywny Samorząd" 25960
Projekty unijne 10842
Druki wniosków 4913
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 7920
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 13161
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7237
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 10364
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 9874
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 28265
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 7110
Regulamin Organizacyjny PZD 5437
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 5899
Zakres zadań w PZD 6116
Przedmiot działania PZD 5736
Pracownicy PZD 13263
Sprawozdania finansowe 576
Zespół Opieki Zdrowotnej 8072
Centrum Kształcenia Praktycznego 7803
Informacje ogólne 5123
Zadania CKP 5340
Oferta edukacyjna 4706
Struktura organizacyjna 4397
Jak dojechać do CKP 5002
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 4879
Służby, Inspekcje, Straże 9759
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6195
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 11980
Organy Powiatu 26443
Rada Powiatu 28721
Skład Rady 33134
Plan pracy Rady Powiatu 25603
Komisje 25907
Komisja Rewizyjna 21959
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 95415
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 225260
Zwołania sesji 168702
Projekty uchwał Rady Powiatu 205393
Dyżury Radnych 9775
Transmisje sesji 1905
Interpelacje i zapytania 3650
Skargi, wnioski i petycje 424
Zarząd Powiatu 19114
Skład Zarządu 18650
Protokoły z posiedzeń Zarządu 199028
Sprawozdania międzysesyjne 122993
Akty prawne 2845598
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 59
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 23524
Starosta, Wicestarosta 30938
Sekretarz, Skarbnik 13725
Regulamin organizacyjny 25738
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 17534
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 26329
Wydział Finansowy 15829
Wydział Komunikacji 39354
Informacje 6706
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25368
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 22544
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 22163
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 63946
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 55520
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 3991
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 373
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 16196
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 13298
Radca Prawny 7185
Audytor Wewnętrzny 5122
Rejestry i ewidencje 18664
Zarządzenia Starosty 56192
ZFŚS 4667
Majątek i finanse 14190
Budżet 153494
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 27807
Procedura uchwalania budżetu 6968
Sprawozdania 97763
Mienie Powiatu 22784
Pomoc publiczna 15206
Sprawozdania finansowe roczne 764
Oświadczenia majątkowe 38177
Raporty, strategie, analizy, opracowania 25310
Raport o stanie powiatu 1571
Strategie i Plany 27846
Analizy i Raporty 12820
Opracowania i Programy 26851
Kontrole i audyty 17227
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 29137
2019 187
2018 2016
2017 14096
2016 4969
2015 15624
2014 6349
2012 11120
2013 4363
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 18270
2018 691
2017 4082
2016 4264
Audyt wewnętrzny 13044
Uchwały RIO w Olsztynie 82851
Nieodpłatna Pomoc Prawna 20171
Petycje 10653
Rejestr petycji 18411
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 42688
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 31601
Deklaracje współpracy 29548
Organizacje Pożytku Publicznego 10491
Przepisy prawne 8641
Komunikaty 1129
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 14817
Konkursy ofert 127956
Regranting 0
Stypendia 0
Sprawozdania 2204
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 20001
Ogłoszenia 6684
Konsultacje społeczne 27247
Lobbing 7204
Bezpieczeństwo 22579
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 11921
Informacje nieudostępnione 11093
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4903
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 9054
Rejestr zbiorów danych osobowych 0
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 1251

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 8440
Urząd Marszałkowski 2771
Rejestr zmian 2361069
Redakcja Biuletunu 7129
Pliki do pobrania 72360
Wybory Samorządowe 2010 3636
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 733
Radni 41326
Członkowie Zarządu 28398
Skarbnik, Sekretarz 17829
Kierownicy jednostek 28516
Pracownicy 41137
Oświadczenia o działalności gospodarczej 6134
Oświadczenia o zatrudnieniu 5949
Mapa serwisu 7724

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 6237
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4098
Powiatowa Komisja Wyborcza 2472
Uchwały PKW w Nidzicy 2717
Obwieszczenia PKW w Nidzicy 1613
Postanowienia Komisarza Wyborczego 4466
Informacje ogólne 1751
Kalendarz Wyborczy 0
Przepisy 1037
Wyniki wyborów 2593
Zamówienia publiczne 1090927
Plan zamówień 21190
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 11168
Informacje o naborze 262573
Procedury załatwiania spraw 510405
Sprawdź stan swojej sprawy 5746
Ogłoszenia 180794
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 43407
Decyzje 17348
Obwieszczenia 70459
Zawiadomienia 40412
Postanowienia 11853
INFORMACJE 1908
Biuro Rzeczy Znalezionych 11630
Wykaz przedmiotów 351
Wezwania do odbioru 2280
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 9926
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 5276
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu