ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Podstawowe przepisy prawa 10155
Telefony do wydziałów urzędu 43709
Powiat Nidzicki 21804
Dane ogólne 2440
Statut Powiatu 8228
Charakterystyka Powiatu 4243
Mapa Powiatu 3477
Herb i flaga Powiatu 4328
Gminy Powiatu 2425
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2431
Struktura Powiatu 12437
Jednostki organizacyjne 7922
Powiatowy Urząd Pracy 3879
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14822
Struktura organizacyjna 2498
Regulamin Organizacyjny 2394
Majątek PCPR 2608
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3091
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2927
Działania na rzecz kombatantów 2486
Obsługa interesantów 2340
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 7869
Druki wniosków do pobrania 5157
Rejestry i ewidencje 2228
Ogłoszenia 4696
Strategia i programy 4222
Program "Aktywny Samorząd" 7531
Projekty unijne 2756
Druki wniosków 1646
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 3712
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 5906
Zespół Szkół Ogólnokształcących 3436
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 4181
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4065
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 15924
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 2805
Regulamin Organizacyjny PZD 2092
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2326
Zakres zadań w PZD 2855
Przedmiot działania PZD 2415
Pracownicy PZD 5826
Zespół Opieki Zdrowotnej 3389
Centrum Kształcenia Praktycznego 3593
Informacje ogólne 2102
Zadania CKP 2347
Oferta edukacyjna 1919
Struktura organizacyjna 1729
Jak dojechać do CKP 2064
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2012
Służby, Inspekcje, Straże 3973
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2457
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5000
Organy Powiatu 18451
Rada Powiatu 13962
Skład Rady 15173
Plan pracy Rady Powiatu 6036
Komisje 8868
Komisja Rewizyjna 5421
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 15423
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 38360
Zwołania sesji 30199
Projekty uchwał Rady Powiatu 29702
Dyżury Radnych 3131
Zarząd Powiatu 10795
Skład Zarządu 7960
Protokoły z posiedzeń Zarządu 29376
Sprawozdania międzysesyjne 24231
Akty prawa miejscowego 449732
Starostwo Powiatowe 15776
Starosta, Wicestarosta 10199
Sekretarz, Skarbnik 5525
Regulamin organizacyjny 9267
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 9459
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6881
Wydział Finansowy 4586
Wydział Komunikacji 14386
Informacje 2306
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 9942
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 10932
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 7781
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 8444
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 575
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 7135
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 6530
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3745
Radca Prawny 3084
Audytor Wewnętrzny 1950
Rejestry i ewidencje 6598
Zarządzenia Starosty 11945
ZFŚS 241
Majątek i finanse 7971
Budżet 22333
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 4293
Procedura uchwalania budżetu 2329
Sprawozdania 16416
Mienie Powiatu 5720
Pomoc publiczna 3509
Oświadczenia majątkowe 17702
Radni Powiatu 12839
Członkowie Zarządu 8139
Sekretarz, Skarbnik 6238
Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu 11148
Pracownicy podpisujący decyzje administracyjne " z up. Starosty" 11367
Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo wykonywanej na terenie powiatu 3247
Oświadczenia o zatrudnieniu 3136
Strategie, analizy, opracowania 20146
Strategie i Plany 7022
Analizy i Raporty 3124
Opracowania 5695
Kontrole i audyty 8469
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 11322
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 5522
Audyt wewnętrzny 1634
Uchwały RIO w Olsztynie 19061
Nieodpłatna Pomoc Prawna 4583
Petycje 4076
Rejestr petycji 2386
Skargi i wnioski 1859
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 16026
Organizacje Pożytku Publicznego 5888
Przepisy prawne 3018
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7207
Deklaracje współpracy 6003
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3822
Konkursy ofert 25072
Konsultacje społeczne 5921
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 4532
Ogłoszenia 2613
Lobbing 2185
Bezpieczeństwo 9732
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 5833
Informacje nieudostępnione 5210
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 2114

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 4948
Strona główna 5770
Instrukcja korzystania z BIP 6291
Urząd Marszałkowski 1565
Rejestr zmian 379725
Redakcja Biuletunu 4040
Instrukcja obsługi 3685
Pliki do pobrania 22714
Wybory Samorządowe 2010 1298
Mapa serwisu 4246
Powiatnidzicki.pl 0
Strona główna 3528
Powiaty i gminy 5022

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 321684
Plan zamówień 4415
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7385
Informacje o naborze 147962
Procedury załatwiania spraw 129072
Sprawdź stan swojej sprawy 1518
Ogłoszenia 43789
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 2121
Decyzje 3343
Obwieszczenia 9886
Zawiadomienia 4017
Postanowienia 1676
Biuro Rzeczy Znalezionych 3716
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 696
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 4285
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu