ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 48144
Powiat Nidzicki 23010
Dane ogólne 3387
Statut Powiatu 9492
Charakterystyka Powiatu 4800
Mapa Powiatu 4066
Herb i flaga Powiatu 5060
Gminy Powiatu 2883
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2878
Struktura Powiatu 13539
Jednostki organizacyjne 8852
Powiatowy Urząd Pracy 4722
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 17137
Struktura organizacyjna 2926
Regulamin Organizacyjny 2882
Majątek PCPR 3084
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3733
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3521
Działania na rzecz kombatantów 3007
Obsługa interesantów 2806
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 8540
Druki wniosków do pobrania 6030
Rejestry i ewidencje 2690
Ogłoszenia 5789
Strategia i programy 5114
Program "Aktywny Samorząd" 9699
Projekty unijne 3825
Druki wniosków 2102
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 4434
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 6998
Zespół Szkół Ogólnokształcących 4089
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 5017
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4899
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 17852
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 3448
Regulamin Organizacyjny PZD 2567
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2855
Zakres zadań w PZD 3348
Przedmiot działania PZD 2859
Pracownicy PZD 7021
Zespół Opieki Zdrowotnej 4072
Centrum Kształcenia Praktycznego 4367
Informacje ogólne 2534
Zadania CKP 2774
Oferta edukacyjna 2294
Struktura organizacyjna 2086
Jak dojechać do CKP 2493
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2482
Służby, Inspekcje, Straże 4696
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3140
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6159
Organy Powiatu 19583
Rada Powiatu 15724
Skład Rady 17058
Plan pracy Rady Powiatu 8129
Komisje 10891
Komisja Rewizyjna 7347
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 23308
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 54362
Zwołania sesji 42591
Projekty uchwał Rady Powiatu 44582
Dyżury Radnych 4011
Zarząd Powiatu 11961
Skład Zarządu 9059
Protokoły z posiedzeń Zarządu 42167
Sprawozdania międzysesyjne 33630
Akty prawne 647947
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 2
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 16908
Starosta, Wicestarosta 12567
Sekretarz, Skarbnik 6556
Regulamin organizacyjny 11166
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 10782
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 9205
Wydział Finansowy 5904
Wydział Komunikacji 17950
Informacje 2932
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 12147
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 12640
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 9971
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 13346
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 719
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 11759
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 435
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 7793
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4982
Radca Prawny 3720
Audytor Wewnętrzny 2460
Rejestry i ewidencje 8179
Zarządzenia Starosty 16844
ZFŚS 764
Majątek i finanse 8954
Budżet 33922
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 6497
Procedura uchwalania budżetu 2910
Sprawozdania 24102
Mienie Powiatu 7804
Pomoc publiczna 5061
Oświadczenia majątkowe 19972
Strategie, analizy, opracowania 20891
Strategie i Plany 9907
Analizy i Raporty 4317
Opracowania 7762
Kontrole i audyty 9680
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 13996
2017 1150
2016 516
2015 1391
2014 617
2013 433
2012 1103
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 6961
2017 383
2016 520
Audyt wewnętrzny 2595
Uchwały RIO w Olsztynie 25237
Nieodpłatna Pomoc Prawna 6810
Petycje 4912
Rejestr petycji 3326
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 19156
Organizacje Pożytku Publicznego 6532
Przepisy prawne 3729
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9622
Deklaracje współpracy 8236
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 5000
Konkursy ofert 35514
Konsultacje społeczne 8180
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 6191
Ogłoszenia 3192
Lobbing 2934
Bezpieczeństwo 11431
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 6703
Informacje nieudostępnione 6104
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 438
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 3135
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 5513
Urząd Marszałkowski 1785
Rejestr zmian 525307
Redakcja Biuletunu 4561
Pliki do pobrania 27388
Wybory Samorządowe 2010 1609
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 103
Radni 3349
Członkowie Zarządu 2389
Skarbnik, Sekretarz 1686
Kierownicy jednostek 2239
Pracownicy 3556
Oświadczenia o działalności gospodarczej 519
Oświadczenia o zatrudnieniu 496
Mapa serwisu 4834

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 380942
Plan zamówień 5504
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 8011
Informacje o naborze 158886
Procedury załatwiania spraw 172063
Sprawdź stan swojej sprawy 2102
Ogłoszenia 56484
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 4879
Decyzje 5108
Obwieszczenia 14070
Zawiadomienia 7449
Postanowienia 2796
Biuro Rzeczy Znalezionych 4801
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 885
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 5166
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 193
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu