ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Podstawowe przepisy prawa 10600
Telefony do wydziałów urzędu 44587
Powiat Nidzicki 22106
Dane ogólne 2624
Statut Powiatu 8453
Charakterystyka Powiatu 4401
Mapa Powiatu 3597
Herb i flaga Powiatu 4437
Gminy Powiatu 2487
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2510
Struktura Powiatu 12707
Jednostki organizacyjne 8149
Powiatowy Urząd Pracy 4063
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15375
Struktura organizacyjna 2593
Regulamin Organizacyjny 2490
Majątek PCPR 2722
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3288
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3055
Działania na rzecz kombatantów 2619
Obsługa interesantów 2442
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 8015
Druki wniosków do pobrania 5350
Rejestry i ewidencje 2336
Ogłoszenia 4948
Strategia i programy 4424
Program "Aktywny Samorząd" 8006
Projekty unijne 2962
Druki wniosków 1747
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 3877
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 6144
Zespół Szkół Ogólnokształcących 3593
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 4360
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4233
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 16411
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 2955
Regulamin Organizacyjny PZD 2189
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2446
Zakres zadań w PZD 2975
Przedmiot działania PZD 2530
Pracownicy PZD 6118
Zespół Opieki Zdrowotnej 3553
Centrum Kształcenia Praktycznego 3774
Informacje ogólne 2201
Zadania CKP 2450
Oferta edukacyjna 2000
Struktura organizacyjna 1805
Jak dojechać do CKP 2152
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2116
Służby, Inspekcje, Straże 4098
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2573
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5198
Organy Powiatu 18718
Rada Powiatu 14345
Skład Rady 15608
Plan pracy Rady Powiatu 6515
Komisje 9336
Komisja Rewizyjna 5784
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 17083
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 42229
Zwołania sesji 32291
Projekty uchwał Rady Powiatu 32752
Dyżury Radnych 3305
Zarząd Powiatu 11091
Skład Zarządu 8199
Protokoły z posiedzeń Zarządu 33419
Sprawozdania międzysesyjne 26297
Akty prawa miejscowego 500363
Starostwo Powiatowe 16027
Starosta, Wicestarosta 10663
Sekretarz, Skarbnik 5763
Regulamin organizacyjny 9691
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 9838
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 7232
Wydział Finansowy 4838
Wydział Komunikacji 15189
Informacje 2438
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 10392
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 11265
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 8303
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 9383
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 611
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 8040
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 6794
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4032
Radca Prawny 3219
Audytor Wewnętrzny 2054
Rejestry i ewidencje 6977
Zarządzenia Starosty 12971
ZFŚS 350
Majątek i finanse 8242
Budżet 24348
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 4745
Procedura uchwalania budżetu 2443
Sprawozdania 17894
Mienie Powiatu 6115
Pomoc publiczna 3833
Oświadczenia majątkowe 18012
Strategie, analizy, opracowania 20329
Strategie i Plany 7894
Analizy i Raporty 3409
Opracowania 6179
Kontrole i audyty 8761
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 12046
2017 201
2016 114
2015 134
2014 56
2013 63
2012 118
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 5913
2017 75
2016 90
Audyt wewnętrzny 1844
Uchwały RIO w Olsztynie 20456
Nieodpłatna Pomoc Prawna 5236
Petycje 4283
Rejestr petycji 2563
Skargi i wnioski 1993
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 16714
Organizacje Pożytku Publicznego 6034
Przepisy prawne 3163
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7753
Deklaracje współpracy 6489
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 4091
Konkursy ofert 27177
Konsultacje społeczne 6354
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 4817
Ogłoszenia 2730
Lobbing 2384
Bezpieczeństwo 10214
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 6058
Informacje nieudostępnione 5443
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 2367
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 5109
Strona główna 5772
Instrukcja korzystania z BIP 6570
Urząd Marszałkowski 1638
Rejestr zmian 422945
Redakcja Biuletunu 4183
Instrukcja obsługi 3808
Pliki do pobrania 23771
Wybory Samorządowe 2010 1360
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 14
Radni 290
Członkowie Zarządu 226
Skarbnik, Sekretarz 139
Kierownicy jednostek 181
Pracownicy 295
Oświadczenia o działalności gospodarczej 31
Oświadczenia o zatrudnieniu 40
Mapa serwisu 4410
Powiatnidzicki.pl 0
Strona główna 3676
Powiaty i gminy 5168

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 334370
Plan zamówień 4661
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7523
Informacje o naborze 149863
Procedury załatwiania spraw 137624
Sprawdź stan swojej sprawy 1629
Ogłoszenia 46530
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 2683
Decyzje 3778
Obwieszczenia 10716
Zawiadomienia 4636
Postanowienia 1855
Biuro Rzeczy Znalezionych 3977
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 734
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 4514
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu