ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 58621
Powiat Nidzicki 26061
Dane ogólne 5417
Statut Powiatu 13266
Charakterystyka Powiatu 6135
Mapa Powiatu 5540
Herb i flaga Powiatu 6805
Gminy Powiatu 4336
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 3918
Struktura Powiatu 15985
Jednostki organizacyjne 10854
Powiatowy Urząd Pracy 6692
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 22059
Struktura organizacyjna 3935
Regulamin Organizacyjny 3906
Majątek PCPR 4222
Zadania z zakresu pomocy społecznej 5100
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 4924
Działania na rzecz kombatantów 4144
Obsługa interesantów 3904
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 9895
Druki wniosków do pobrania 8315
Rejestry i ewidencje 3841
Ogłoszenia 8636
Strategia i programy 7901
Program "Aktywny Samorząd" 15809
Projekty unijne 6578
Druki wniosków 3219
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 5841
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 9227
Zespół Szkół Ogólnokształcących 5378
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 7006
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 6734
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 21739
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 4888
Regulamin Organizacyjny PZD 3672
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 3951
Zakres zadań w PZD 4489
Przedmiot działania PZD 4076
Pracownicy PZD 9545
Zespół Opieki Zdrowotnej 5756
Centrum Kształcenia Praktycznego 5759
Informacje ogólne 3567
Zadania CKP 3820
Oferta edukacyjna 3289
Struktura organizacyjna 3014
Jak dojechać do CKP 3511
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 3424
Służby, Inspekcje, Straże 6559
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4642
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8286
Organy Powiatu 22063
Rada Powiatu 20421
Skład Rady 22011
Plan pracy Rady Powiatu 14016
Komisje 16273
Komisja Rewizyjna 11871
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 45870
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 109366
Zwołania sesji 82462
Projekty uchwał Rady Powiatu 95531
Dyżury Radnych 6114
Zarząd Powiatu 14495
Skład Zarządu 11747
Protokoły z posiedzeń Zarządu 84374
Sprawozdania międzysesyjne 61425
Akty prawne 1233355
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 20
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 19483
Starosta, Wicestarosta 18858
Sekretarz, Skarbnik 9414
Regulamin organizacyjny 16345
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 13323
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 14495
Wydział Finansowy 9103
Wydział Komunikacji 25902
Informacje 4296
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 16603
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 15977
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 14300
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 26815
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 23213
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 1605
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 10577
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7783
Radca Prawny 5075
Audytor Wewnętrzny 3601
Rejestry i ewidencje 12115
Zarządzenia Starosty 29497
ZFŚS 2296
Majątek i finanse 11066
Budżet 70454
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 13283
Procedura uchwalania budżetu 4215
Sprawozdania 45199
Mienie Powiatu 12795
Pomoc publiczna 8606
Oświadczenia majątkowe 26309
Strategie, analizy, opracowania 22689
Strategie i Plany 16445
Analizy i Raporty 6992
Opracowania i Programy 14027
Kontrole i audyty 12673
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 19672
2017 5743
2016 2102
2015 6150
2014 2731
2013 1856
2012 4537
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 11062
2017 1618
2016 1867
Audyt wewnętrzny 5989
Uchwały RIO w Olsztynie 42127
Nieodpłatna Pomoc Prawna 11057
Petycje 6930
Rejestr petycji 6872
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 26639
Organizacje Pożytku Publicznego 7904
Przepisy prawne 5472
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16896
Deklaracje współpracy 14482
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 8245
Konkursy ofert 66818
Konsultacje społeczne 14560
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 10656
Ogłoszenia 4520
Sprawozdania 290
Lobbing 4752
Bezpieczeństwo 15589
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 8652
Informacje nieudostępnione 8049
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2173
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 5575
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 6632
Urząd Marszałkowski 2140
Rejestr zmian 986496
Redakcja Biuletunu 5593
Pliki do pobrania 42538
Wybory Samorządowe 2010 2425
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 415
Radni 14841
Członkowie Zarządu 10590
Skarbnik, Sekretarz 7183
Kierownicy jednostek 10104
Pracownicy 15127
Oświadczenia o działalności gospodarczej 2326
Oświadczenia o zatrudnieniu 2326
Mapa serwisu 5928

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 607520
Plan zamówień 10287
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 9089
Informacje o naborze 184670
Procedury załatwiania spraw 291799
Sprawdź stan swojej sprawy 3568
Ogłoszenia 96729
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 17094
Decyzje 9323
Obwieszczenia 26645
Zawiadomienia 14759
Postanowienia 5584
Biuro Rzeczy Znalezionych 7181
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 1321
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 7008
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 2085
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu