ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 56767
Powiat Nidzicki 25548
Dane ogólne 5038
Statut Powiatu 12619
Charakterystyka Powiatu 5894
Mapa Powiatu 5294
Herb i flaga Powiatu 6508
Gminy Powiatu 4084
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 3729
Struktura Powiatu 15598
Jednostki organizacyjne 10571
Powiatowy Urząd Pracy 6392
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21326
Struktura organizacyjna 3773
Regulamin Organizacyjny 3735
Majątek PCPR 4040
Zadania z zakresu pomocy społecznej 4813
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 4694
Działania na rzecz kombatantów 3966
Obsługa interesantów 3730
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 9703
Druki wniosków do pobrania 7903
Rejestry i ewidencje 3666
Ogłoszenia 8161
Strategia i programy 7351
Program "Aktywny Samorząd" 14843
Projekty unijne 6182
Druki wniosków 3032
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 5610
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 8813
Zespół Szkół Ogólnokształcących 5166
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6653
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 6418
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 21120
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 4654
Regulamin Organizacyjny PZD 3477
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 3773
Zakres zadań w PZD 4294
Przedmiot działania PZD 3876
Pracownicy PZD 9106
Zespół Opieki Zdrowotnej 5490
Centrum Kształcenia Praktycznego 5558
Informacje ogólne 3384
Zadania CKP 3635
Oferta edukacyjna 3112
Struktura organizacyjna 2858
Jak dojechać do CKP 3328
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 3259
Służby, Inspekcje, Straże 6243
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4422
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7933
Organy Powiatu 21653
Rada Powiatu 19711
Skład Rady 21129
Plan pracy Rady Powiatu 13005
Komisje 15368
Komisja Rewizyjna 10916
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 41660
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 98926
Zwołania sesji 74687
Projekty uchwał Rady Powiatu 86041
Dyżury Radnych 5757
Zarząd Powiatu 14088
Skład Zarządu 11260
Protokoły z posiedzeń Zarządu 77452
Sprawozdania międzysesyjne 56599
Akty prawne 1121132
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 18
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 19010
Starosta, Wicestarosta 17909
Sekretarz, Skarbnik 8934
Regulamin organizacyjny 15444
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 12836
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 13438
Wydział Finansowy 8495
Wydział Komunikacji 24332
Informacje 4031
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 15743
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 15352
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 13463
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 23817
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 20436
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 1329
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 10057
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7240
Radca Prawny 4842
Audytor Wewnętrzny 3391
Rejestry i ewidencje 11481
Zarządzenia Starosty 27388
ZFŚS 1919
Majątek i finanse 10756
Budżet 63667
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 12055
Procedura uchwalania budżetu 3965
Sprawozdania 40762
Mienie Powiatu 11913
Pomoc publiczna 8019
Oświadczenia majątkowe 25094
Strategie, analizy, opracowania 22390
Strategie i Plany 15314
Analizy i Raporty 6487
Opracowania i Programy 12882
Kontrole i audyty 12164
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 18766
2017 4853
2016 1786
2015 5281
2014 2361
2013 1587
2012 3872
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 10385
2017 1343
2016 1615
Audyt wewnętrzny 5310
Uchwały RIO w Olsztynie 38818
Nieodpłatna Pomoc Prawna 10301
Petycje 6611
Rejestr petycji 6205
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 25415
Organizacje Pożytku Publicznego 7671
Przepisy prawne 5173
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15696
Deklaracje współpracy 13389
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 7662
Konkursy ofert 61081
Konsultacje społeczne 13475
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 9874
Ogłoszenia 4297
Sprawozdania 125
Lobbing 4454
Bezpieczeństwo 14839
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 8353
Informacje nieudostępnione 7731
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1892
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 5059
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 6471
Urząd Marszałkowski 2033
Rejestr zmian 891369
Redakcja Biuletunu 5432
Pliki do pobrania 40012
Wybory Samorządowe 2010 2275
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 363
Radni 12801
Członkowie Zarządu 9096
Skarbnik, Sekretarz 6288
Kierownicy jednostek 8629
Pracownicy 13061
Oświadczenia o działalności gospodarczej 1978
Oświadczenia o zatrudnieniu 2004
Mapa serwisu 5739

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 561835
Plan zamówień 9174
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 8795
Informacje o naborze 179509
Procedury załatwiania spraw 268492
Sprawdź stan swojej sprawy 3266
Ogłoszenia 88213
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 14944
Decyzje 8577
Obwieszczenia 23991
Zawiadomienia 13213
Postanowienia 5040
Biuro Rzeczy Znalezionych 6786
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 1249
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 6722
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 1746
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu