ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Podstawowe przepisy prawa 11315
Telefony do wydziałów urzędu 45824
Powiat Nidzicki 22472
Dane ogólne 2926
Statut Powiatu 8786
Charakterystyka Powiatu 4547
Mapa Powiatu 3787
Herb i flaga Powiatu 4685
Gminy Powiatu 2601
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2666
Struktura Powiatu 13050
Jednostki organizacyjne 8444
Powiatowy Urząd Pracy 4355
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16135
Struktura organizacyjna 2731
Regulamin Organizacyjny 2655
Majątek PCPR 2876
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3470
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3219
Działania na rzecz kombatantów 2774
Obsługa interesantów 2589
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 8272
Druki wniosków do pobrania 5591
Rejestry i ewidencje 2468
Ogłoszenia 5268
Strategia i programy 4651
Program "Aktywny Samorząd" 8521
Projekty unijne 3238
Druki wniosków 1893
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 4124
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 6478
Zespół Szkół Ogólnokształcących 3806
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 4613
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4499
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 16996
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 3132
Regulamin Organizacyjny PZD 2335
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2590
Zakres zadań w PZD 3111
Przedmiot działania PZD 2645
Pracownicy PZD 6455
Zespół Opieki Zdrowotnej 3735
Centrum Kształcenia Praktycznego 4039
Informacje ogólne 2328
Zadania CKP 2563
Oferta edukacyjna 2114
Struktura organizacyjna 1910
Jak dojechać do CKP 2287
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2270
Służby, Inspekcje, Straże 4337
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2800
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5637
Organy Powiatu 19088
Rada Powiatu 14934
Skład Rady 16133
Plan pracy Rady Powiatu 7134
Komisje 9982
Komisja Rewizyjna 6342
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 19328
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 46272
Zwołania sesji 35467
Projekty uchwał Rady Powiatu 36540
Dyżury Radnych 3573
Zarząd Powiatu 11468
Skład Zarządu 8484
Protokoły z posiedzeń Zarządu 35791
Sprawozdania międzysesyjne 28832
Akty prawa miejscowego 565404
Starostwo Powiatowe 16402
Starosta, Wicestarosta 11480
Sekretarz, Skarbnik 6088
Regulamin organizacyjny 10330
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 10261
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 7985
Wydział Finansowy 5285
Wydział Komunikacji 16348
Informacje 2648
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 11106
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 11789
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 9045
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 10904
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 667
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 9539
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 225
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 7203
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4434
Radca Prawny 3448
Audytor Wewnętrzny 2227
Rejestry i ewidencje 7466
Zarządzenia Starosty 14264
ZFŚS 531
Majątek i finanse 8561
Budżet 27180
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 5275
Procedura uchwalania budżetu 2606
Sprawozdania 20155
Mienie Powiatu 6728
Pomoc publiczna 4297
Oświadczenia majątkowe 18879
Strategie, analizy, opracowania 20591
Strategie i Plany 8552
Analizy i Raporty 3734
Opracowania 6762
Kontrole i audyty 9177
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 12776
2017 560
2016 259
2015 630
2014 267
2013 203
2012 496
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 6271
2017 209
2016 249
Audyt wewnętrzny 2174
Uchwały RIO w Olsztynie 22048
Nieodpłatna Pomoc Prawna 5994
Petycje 4594
Rejestr petycji 2851
Skargi i wnioski 2137
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 17652
Organizacje Pożytku Publicznego 6256
Przepisy prawne 3369
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 8421
Deklaracje współpracy 7040
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 4334
Konkursy ofert 29858
Konsultacje społeczne 6953
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 5287
Ogłoszenia 2919
Lobbing 2657
Bezpieczeństwo 10686
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 6347
Informacje nieudostępnione 5748
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 139
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 2732
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 5318
Strona główna 5775
Instrukcja korzystania z BIP 6986
Urząd Marszałkowski 1679
Rejestr zmian 465341
Redakcja Biuletunu 4367
Instrukcja obsługi 3958
Pliki do pobrania 24995
Wybory Samorządowe 2010 1452
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 56
Radni 1413
Członkowie Zarządu 979
Skarbnik, Sekretarz 703
Kierownicy jednostek 975
Pracownicy 1311
Oświadczenia o działalności gospodarczej 223
Oświadczenia o zatrudnieniu 206
Mapa serwisu 4623
Powiatnidzicki.pl 0
Strona główna 3862
Powiaty i gminy 5346

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 350248
Plan zamówień 4938
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7740
Informacje o naborze 153513
Procedury załatwiania spraw 148556
Sprawdź stan swojej sprawy 1838
Ogłoszenia 50094
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 3420
Decyzje 4179
Obwieszczenia 11913
Zawiadomienia 5689
Postanowienia 2191
Biuro Rzeczy Znalezionych 4306
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 801
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 4798
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu