ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 52886
Powiat Nidzicki 24304
Dane ogólne 4268
Statut Powiatu 11129
Charakterystyka Powiatu 5381
Mapa Powiatu 4688
Herb i flaga Powiatu 5790
Gminy Powiatu 3508
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 3318
Struktura Powiatu 14596
Jednostki organizacyjne 9807
Powiatowy Urząd Pracy 5600
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 19388
Struktura organizacyjna 3333
Regulamin Organizacyjny 3307
Majątek PCPR 3573
Zadania z zakresu pomocy społecznej 4261
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 4141
Działania na rzecz kombatantów 3490
Obsługa interesantów 3274
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 9173
Druki wniosków do pobrania 7098
Rejestry i ewidencje 3201
Ogłoszenia 7047
Strategia i programy 6213
Program "Aktywny Samorząd" 12593
Projekty unijne 5124
Druki wniosków 2565
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 5094
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 7986
Zespół Szkół Ogólnokształcących 4678
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 5906
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 5713
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 19671
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 4096
Regulamin Organizacyjny PZD 3043
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 3339
Zakres zadań w PZD 3832
Przedmiot działania PZD 3413
Pracownicy PZD 8148
Zespół Opieki Zdrowotnej 4841
Centrum Kształcenia Praktycznego 5004
Informacje ogólne 2975
Zadania CKP 3230
Oferta edukacyjna 2708
Struktura organizacyjna 2494
Jak dojechać do CKP 2941
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2917
Służby, Inspekcje, Straże 5520
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3796
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7102
Organy Powiatu 20661
Rada Powiatu 17687
Skład Rady 19124
Plan pracy Rady Powiatu 10554
Komisje 13097
Komisja Rewizyjna 9236
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 32780
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 78130
Zwołania sesji 59729
Projekty uchwał Rady Powiatu 66920
Dyżury Radnych 4919
Zarząd Powiatu 13034
Skład Zarządu 10241
Protokoły z posiedzeń Zarządu 60770
Sprawozdania międzysesyjne 45643
Akty prawne 893267
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 11
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 17971
Starosta, Wicestarosta 15245
Sekretarz, Skarbnik 7818
Regulamin organizacyjny 13297
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 12051
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 11522
Wydział Finansowy 7279
Wydział Komunikacji 21430
Informacje 3515
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 14081
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 14235
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 11891
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 18784
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 851
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 16193
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 848
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 8941
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6115
Radca Prawny 4313
Audytor Wewnętrzny 2945
Rejestry i ewidencje 9899
Zarządzenia Starosty 22678
ZFŚS 1308
Majątek i finanse 9898
Budżet 50076
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 9444
Procedura uchwalania budżetu 3475
Sprawozdania 32760
Mienie Powiatu 10136
Pomoc publiczna 6679
Oświadczenia majątkowe 22479
Strategie, analizy, opracowania 21649
Strategie i Plany 12959
Analizy i Raporty 5506
Opracowania 10563
Kontrole i audyty 10909
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 16630
2017 2990
2016 1205
2015 3475
2014 1593
2013 1048
2012 2620
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 8818
2017 806
2016 1096
Audyt wewnętrzny 4034
Uchwały RIO w Olsztynie 32000
Nieodpłatna Pomoc Prawna 8634
Petycje 5766
Rejestr petycji 4929
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 22689
Organizacje Pożytku Publicznego 7141
Przepisy prawne 4489
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 13119
Deklaracje współpracy 10995
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 6479
Konkursy ofert 49701
Konsultacje społeczne 11056
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 8096
Ogłoszenia 3803
Lobbing 3677
Bezpieczeństwo 13210
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 7544
Informacje nieudostępnione 6919
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1146
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 3941
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 6022
Urząd Marszałkowski 1912
Rejestr zmian 726187
Redakcja Biuletunu 4988
Pliki do pobrania 34193
Wybory Samorządowe 2010 1975
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 244
Radni 8565
Członkowie Zarządu 6080
Skarbnik, Sekretarz 4330
Kierownicy jednostek 5730
Pracownicy 8921
Oświadczenia o działalności gospodarczej 1317
Oświadczenia o zatrudnieniu 1313
Mapa serwisu 5308

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 473713
Plan zamówień 7096
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 8457
Informacje o naborze 170106
Procedury załatwiania spraw 224978
Sprawdź stan swojej sprawy 2708
Ogłoszenia 72388
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 10605
Decyzje 6972
Obwieszczenia 19119
Zawiadomienia 10688
Postanowienia 3937
Biuro Rzeczy Znalezionych 5793
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 1087
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 5928
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 891
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu