ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Podstawowe przepisy prawa 9795
Telefony do wydziałów urzędu 43100
Powiat Nidzicki 21585
Dane ogólne 2313
Statut Powiatu 8045
Charakterystyka Powiatu 4163
Mapa Powiatu 3365
Herb i flaga Powiatu 4223
Gminy Powiatu 2374
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2367
Struktura Powiatu 12219
Jednostki organizacyjne 7720
Powiatowy Urząd Pracy 3740
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14454
Struktura organizacyjna 2397
Regulamin Organizacyjny 2305
Majątek PCPR 2519
Zadania z zakresu pomocy społecznej 2967
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2787
Działania na rzecz kombatantów 2406
Obsługa interesantów 2262
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 7758
Druki wniosków do pobrania 5057
Rejestry i ewidencje 2133
Ogłoszenia 4506
Strategia i programy 4086
Program "Aktywny Samorząd" 7274
Projekty unijne 2633
Druki wniosków 1578
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 3579
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 5735
Zespół Szkół Ogólnokształcących 3317
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 4044
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 3928
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 15607
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 2694
Regulamin Organizacyjny PZD 2026
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2240
Zakres zadań w PZD 2792
Przedmiot działania PZD 2332
Pracownicy PZD 5642
Zespół Opieki Zdrowotnej 3253
Centrum Kształcenia Praktycznego 3462
Informacje ogólne 2036
Zadania CKP 2282
Oferta edukacyjna 1868
Struktura organizacyjna 1683
Jak dojechać do CKP 1999
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 1938
Służby, Inspekcje, Straże 3856
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2391
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 4858
Organy Powiatu 18233
Rada Powiatu 13675
Skład Rady 14825
Plan pracy Rady Powiatu 5636
Komisje 8495
Komisja Rewizyjna 5140
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 14120
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 35938
Zwołania sesji 28485
Projekty uchwał Rady Powiatu 27844
Dyżury Radnych 3024
Zarząd Powiatu 10535
Skład Zarządu 7812
Protokoły z posiedzeń Zarządu 28152
Sprawozdania międzysesyjne 22916
Akty prawa miejscowego 427448
Starostwo Powiatowe 15595
Starosta, Wicestarosta 9841
Sekretarz, Skarbnik 5312
Regulamin organizacyjny 8918
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 9214
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6526
Wydział Finansowy 4410
Wydział Komunikacji 13814
Informacje 2228
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 9561
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 10712
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 7474
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 7910
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 537
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 6364
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 6296
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3551
Radca Prawny 2941
Audytor Wewnętrzny 1862
Rejestry i ewidencje 6347
Zarządzenia Starosty 11385
ZFŚS 140
Majątek i finanse 7763
Budżet 21249
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 4048
Procedura uchwalania budżetu 2251
Sprawozdania 15449
Mienie Powiatu 5459
Pomoc publiczna 3364
Oświadczenia majątkowe 17639
Radni Powiatu 12624
Członkowie Zarządu 7958
Sekretarz, Skarbnik 6111
Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu 10879
Pracownicy podpisujący decyzje administracyjne " z up. Starosty" 11158
Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo wykonywanej na terenie powiatu 3162
Oświadczenia o zatrudnieniu 3062
Strategie, analizy, opracowania 20003
Strategie i Plany 6693
Analizy i Raporty 2973
Opracowania 5409
Kontrole i audyty 8216
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 10927
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 5357
Audyt wewnętrzny 1504
Uchwały RIO w Olsztynie 18199
Nieodpłatna Pomoc Prawna 4256
Petycje 3931
Rejestr petycji 2263
Skargi i wnioski 1743
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 15592
Organizacje Pożytku Publicznego 5741
Przepisy prawne 2902
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 6938
Deklaracje współpracy 5776
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3729
Konkursy ofert 23747
Konsultacje społeczne 5639
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 4386
Ogłoszenia 2509
Lobbing 2031
Bezpieczeństwo 9464
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 5651
Informacje nieudostępnione 5031
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 1915

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 9
Statystyka 4833
Strona główna 5767
Instrukcja korzystania z BIP 6076
Urząd Marszałkowski 1525
Rejestr zmian 366325
Redakcja Biuletunu 3939
Instrukcja obsługi 3572
Pliki do pobrania 22066
Wybory Samorządowe 2010 1249
Mapa serwisu 4112
Powiatnidzicki.pl 0
Strona główna 3425
Powiaty i gminy 4901

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 316489
Plan zamówień 4277
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7293
Informacje o naborze 146796
Procedury załatwiania spraw 123462
Sprawdź stan swojej sprawy 1423
Ogłoszenia 42181
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 1853
Decyzje 3031
Obwieszczenia 9257
Zawiadomienia 3566
Postanowienia 1496
Biuro Rzeczy Znalezionych 3537
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 664
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 4115
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu