ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 50027
Powiat Nidzicki 23461
Dane ogólne 3705
Statut Powiatu 10104
Charakterystyka Powiatu 4994
Mapa Powiatu 4290
Herb i flaga Powiatu 5368
Gminy Powiatu 3111
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 3058
Struktura Powiatu 13930
Jednostki organizacyjne 9226
Powiatowy Urząd Pracy 5015
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 17968
Struktura organizacyjna 3073
Regulamin Organizacyjny 3043
Majątek PCPR 3251
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3958
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3771
Działania na rzecz kombatantów 3184
Obsługa interesantów 2963
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 8777
Druki wniosków do pobrania 6394
Rejestry i ewidencje 2861
Ogłoszenia 6231
Strategia i programy 5528
Program "Aktywny Samorząd" 10838
Projekty unijne 4311
Druki wniosków 2257
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 4698
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 7407
Zespół Szkół Ogólnokształcących 4322
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 5363
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 5218
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 18534
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 3678
Regulamin Organizacyjny PZD 2754
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 3046
Zakres zadań w PZD 3532
Przedmiot działania PZD 3046
Pracownicy PZD 7433
Zespół Opieki Zdrowotnej 4327
Centrum Kształcenia Praktycznego 4623
Informacje ogólne 2695
Zadania CKP 2952
Oferta edukacyjna 2441
Struktura organizacyjna 2236
Jak dojechać do CKP 2650
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2647
Służby, Inspekcje, Straże 4987
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3395
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6489
Organy Powiatu 19992
Rada Powiatu 16399
Skład Rady 17835
Plan pracy Rady Powiatu 8980
Komisje 11675
Komisja Rewizyjna 8132
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 26824
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 62268
Zwołania sesji 48917
Projekty uchwał Rady Powiatu 52489
Dyżury Radnych 4371
Zarząd Powiatu 12345
Skład Zarządu 9554
Protokoły z posiedzeń Zarządu 48357
Sprawozdania międzysesyjne 37866
Akty prawne 740673
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 17308
Starosta, Wicestarosta 13476
Sekretarz, Skarbnik 6985
Regulamin organizacyjny 11914
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 11283
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 10150
Wydział Finansowy 6414
Wydział Komunikacji 19314
Informacje 3161
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 12947
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 13323
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 10791
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 15375
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 774
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 13526
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 599
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 8248
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5382
Radca Prawny 3930
Audytor Wewnętrzny 2637
Rejestry i ewidencje 8800
Zarządzenia Starosty 18762
ZFŚS 955
Majątek i finanse 9293
Budżet 40328
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 7572
Procedura uchwalania budżetu 3145
Sprawozdania 27408
Mienie Powiatu 8653
Pomoc publiczna 5690
Oświadczenia majątkowe 20947
Strategie, analizy, opracowania 21138
Strategie i Plany 11114
Analizy i Raporty 4796
Opracowania 8793
Kontrole i audyty 10119
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 15056
2017 1740
2016 789
2015 2262
2014 954
2013 685
2012 1675
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 7608
2017 549
2016 755
Audyt wewnętrzny 3027
Uchwały RIO w Olsztynie 27982
Nieodpłatna Pomoc Prawna 7547
Petycje 5284
Rejestr petycji 3957
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 20554
Organizacje Pożytku Publicznego 6750
Przepisy prawne 4012
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 10866
Deklaracje współpracy 9256
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 5627
Konkursy ofert 41170
Konsultacje społeczne 9284
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 6942
Ogłoszenia 3412
Lobbing 3159
Bezpieczeństwo 12100
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 6985
Informacje nieudostępnione 6391
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 693
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 3434
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 5707
Urząd Marszałkowski 1837
Rejestr zmian 609678
Redakcja Biuletunu 4705
Pliki do pobrania 29516
Wybory Samorządowe 2010 1734
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 148
Radni 5538
Członkowie Zarządu 4011
Skarbnik, Sekretarz 2708
Kierownicy jednostek 3725
Pracownicy 5853
Oświadczenia o działalności gospodarczej 850
Oświadczenia o zatrudnieniu 832
Mapa serwisu 4996

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 413232
Plan zamówień 5992
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 8207
Informacje o naborze 162818
Procedury załatwiania spraw 193408
Sprawdź stan swojej sprawy 2335
Ogłoszenia 62202
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 6879
Decyzje 5861
Obwieszczenia 15854
Zawiadomienia 8865
Postanowienia 3285
Biuro Rzeczy Znalezionych 5194
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 975
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 5461
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 418
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu