ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Podstawowe przepisy prawa 9493
Telefony do wydziałów urzędu 42360
Powiat Nidzicki 21353
Dane ogólne 2170
Statut Powiatu 7835
Charakterystyka Powiatu 4090
Mapa Powiatu 3260
Herb i flaga Powiatu 4110
Gminy Powiatu 2317
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2314
Struktura Powiatu 12036
Jednostki organizacyjne 7535
Powiatowy Urząd Pracy 3565
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14035
Struktura organizacyjna 2301
Regulamin Organizacyjny 2222
Majątek PCPR 2426
Zadania z zakresu pomocy społecznej 2853
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2680
Działania na rzecz kombatantów 2314
Obsługa interesantów 2174
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 7663
Druki wniosków do pobrania 4914
Rejestry i ewidencje 2041
Ogłoszenia 4300
Strategia i programy 3903
Program "Aktywny Samorząd" 6876
Projekty unijne 2437
Druki wniosków 1479
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 3430
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 5517
Zespół Szkół Ogólnokształcących 3177
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 3860
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 3771
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 15178
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 2588
Regulamin Organizacyjny PZD 1923
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2162
Zakres zadań w PZD 2694
Przedmiot działania PZD 2242
Pracownicy PZD 5433
Zespół Opieki Zdrowotnej 3128
Centrum Kształcenia Praktycznego 3344
Informacje ogólne 1967
Zadania CKP 2203
Oferta edukacyjna 1800
Struktura organizacyjna 1621
Jak dojechać do CKP 1932
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 1852
Służby, Inspekcje, Straże 3726
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2305
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 4732
Organy Powiatu 18011
Rada Powiatu 13300
Skład Rady 14507
Plan pracy Rady Powiatu 5200
Komisje 8188
Komisja Rewizyjna 4824
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 12747
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 32925
Zwołania sesji 26504
Projekty uchwał Rady Powiatu 25315
Dyżury Radnych 2867
Zarząd Powiatu 10236
Skład Zarządu 7632
Protokoły z posiedzeń Zarządu 26084
Sprawozdania międzysesyjne 21319
Akty prawa miejscowego 386061
Starostwo Powiatowe 15379
Starosta, Wicestarosta 9434
Sekretarz, Skarbnik 5121
Regulamin organizacyjny 8610
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 8946
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6263
Wydział Finansowy 4223
Wydział Komunikacji 13191
Informacje 2132
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 9195
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 10405
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 7139
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 7191
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 507
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 5706
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 6100
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3367
Radca Prawny 2849
Audytor Wewnętrzny 1791
Rejestry i ewidencje 6100
Zarządzenia Starosty 10624
ZFŚS 12
Majątek i finanse 7571
Budżet 19876
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 3787
Procedura uchwalania budżetu 2141
Sprawozdania 14560
Mienie Powiatu 5246
Pomoc publiczna 3193
Oświadczenia majątkowe 17572
Radni Powiatu 12225
Członkowie Zarządu 7689
Sekretarz, Skarbnik 5911
Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu 10499
Pracownicy podpisujący decyzje administracyjne " z up. Starosty" 10738
Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo wykonywanej na terenie powiatu 3066
Oświadczenia o zatrudnieniu 2961
Strategie, analizy, opracowania 19852
Strategie i Plany 6359
Analizy i Raporty 2834
Opracowania 5128
Kontrole i audyty 7999
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 10350
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 5012
Audyt wewnętrzny 1327
Uchwały RIO w Olsztynie 17140
Nieodpłatna Pomoc Prawna 3959
Petycje 3792
Rejestr petycji 2113
Skargi i wnioski 1638
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 15118
Organizacje Pożytku Publicznego 5651
Przepisy prawne 2778
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 6518
Deklaracje współpracy 5382
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3532
Konkursy ofert 21851
Konsultacje społeczne 5226
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 4053
Ogłoszenia 2409
Lobbing 1872
Bezpieczeństwo 9149
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 5492
Informacje nieudostępnione 4879
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 1741

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 9
Statystyka 4743
Strona główna 5762
Instrukcja korzystania z BIP 5914
Urząd Marszałkowski 1495
Rejestr zmian 330542
Redakcja Biuletunu 3828
Instrukcja obsługi 3462
Pliki do pobrania 21249
Wybory Samorządowe 2010 1194
Mapa serwisu 4010
Powiatnidzicki.pl 0
Strona główna 3316
Powiaty i gminy 4796

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 307389
Plan zamówień 4105
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7187
Informacje o naborze 145407
Procedury załatwiania spraw 117567
Sprawdź stan swojej sprawy 1326
Ogłoszenia 40135
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 1556
Decyzje 2805
Obwieszczenia 8478
Zawiadomienia 3005
Postanowienia 1334
Biuro Rzeczy Znalezionych 3367
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 630
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 3950
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu