ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 78890
Powiat Nidzicki 30798
Dane ogólne 9461
Statut Powiatu 22262
Charakterystyka Powiatu 7900
Mapa Powiatu 7792
Herb i flaga Powiatu 10052
Gminy Powiatu 6583
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 5582
Struktura Powiatu 19676
Jednostki organizacyjne 13722
Powiatowy Urząd Pracy 9432
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 28414
Struktura organizacyjna 5263
Regulamin Organizacyjny 5369
Majątek PCPR 5674
Zadania z zakresu pomocy społecznej 6728
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 7197
Działania na rzecz kombatantów 5615
Obsługa interesantów 5455
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 11957
Druki wniosków do pobrania 12889
Rejestry i ewidencje 5277
Ogłoszenia 13975
Strategia i programy 12440
Program "Aktywny Samorząd" 25852
Projekty unijne 10770
Druki wniosków 4883
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 7887
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 13090
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7214
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 10313
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 9808
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 28079
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 7061
Regulamin Organizacyjny PZD 5423
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 5824
Zakres zadań w PZD 6080
Przedmiot działania PZD 5704
Pracownicy PZD 13188
Sprawozdania finansowe 563
Zespół Opieki Zdrowotnej 8027
Centrum Kształcenia Praktycznego 7757
Informacje ogólne 5095
Zadania CKP 5312
Oferta edukacyjna 4679
Struktura organizacyjna 4366
Jak dojechać do CKP 4972
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 4849
Służby, Inspekcje, Straże 9721
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6171
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 11906
Organy Powiatu 26373
Rada Powiatu 28639
Skład Rady 33023
Plan pracy Rady Powiatu 25456
Komisje 25819
Komisja Rewizyjna 21869
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 94908
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 224098
Zwołania sesji 167846
Projekty uchwał Rady Powiatu 204213
Dyżury Radnych 9732
Transmisje sesji 1889
Interpelacje i zapytania 3578
Skargi, wnioski i petycje 422
Zarząd Powiatu 19075
Skład Zarządu 18548
Protokoły z posiedzeń Zarządu 197523
Sprawozdania międzysesyjne 122362
Akty prawne 2815474
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 59
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 23452
Starosta, Wicestarosta 30803
Sekretarz, Skarbnik 13671
Regulamin organizacyjny 25650
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 17477
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 26109
Wydział Finansowy 15749
Wydział Komunikacji 39120
Informacje 6675
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25211
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 22417
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 22041
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 63420
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 55042
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 3965
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 351
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 16112
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 13204
Radca Prawny 7161
Audytor Wewnętrzny 5098
Rejestry i ewidencje 18600
Zarządzenia Starosty 55878
ZFŚS 4638
Majątek i finanse 14135
Budżet 152704
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 27648
Procedura uchwalania budżetu 6944
Sprawozdania 97258
Mienie Powiatu 22707
Pomoc publiczna 15142
Sprawozdania finansowe roczne 739
Oświadczenia majątkowe 38019
Raporty, strategie, analizy, opracowania 25265
Raport o stanie powiatu 1526
Strategie i Plany 27729
Analizy i Raporty 12753
Opracowania i Programy 26700
Kontrole i audyty 17150
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 29015
2019 123
2018 1980
2017 14003
2016 4927
2015 15504
2014 6309
2012 11052
2013 4337
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 18201
2018 672
2017 4047
2016 4238
Audyt wewnętrzny 12941
Uchwały RIO w Olsztynie 82393
Nieodpłatna Pomoc Prawna 20045
Petycje 10591
Rejestr petycji 18279
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 42400
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 31453
Deklaracje współpracy 29371
Organizacje Pożytku Publicznego 10471
Przepisy prawne 8609
Komunikaty 1104
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 14676
Konkursy ofert 127282
Regranting 0
Stypendia 0
Sprawozdania 2171
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 19876
Ogłoszenia 6656
Konsultacje społeczne 27080
Lobbing 7161
Bezpieczeństwo 22510
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 11869
Informacje nieudostępnione 11043
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4860
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 9004
Rejestr zbiorów danych osobowych 0
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 1196

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 8409
Urząd Marszałkowski 2763
Rejestr zmian 2317388
Redakcja Biuletunu 7105
Pliki do pobrania 72001
Wybory Samorządowe 2010 3621
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 730
Radni 41076
Członkowie Zarządu 28199
Skarbnik, Sekretarz 17696
Kierownicy jednostek 28320
Pracownicy 40876
Oświadczenia o działalności gospodarczej 6090
Oświadczenia o zatrudnieniu 5914
Mapa serwisu 7700

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 6153
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4067
Powiatowa Komisja Wyborcza 2432
Uchwały PKW w Nidzicy 2687
Obwieszczenia PKW w Nidzicy 1597
Postanowienia Komisarza Wyborczego 4309
Informacje ogólne 1735
Kalendarz Wyborczy 0
Przepisy 1022
Wyniki wyborów 2571
Zamówienia publiczne 1084999
Plan zamówień 20989
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 11078
Informacje o naborze 261090
Procedury załatwiania spraw 508568
Sprawdź stan swojej sprawy 5716
Ogłoszenia 179829
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 43148
Decyzje 17267
Obwieszczenia 69977
Zawiadomienia 40128
Postanowienia 11644
INFORMACJE 1830
Biuro Rzeczy Znalezionych 11559
Wykaz przedmiotów 333
Wezwania do odbioru 2253
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 9871
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 5212

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy