ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 71699
Powiat Nidzicki 29519
Dane ogólne 8177
Statut Powiatu 19043
Charakterystyka Powiatu 7400
Mapa Powiatu 7158
Herb i flaga Powiatu 8955
Gminy Powiatu 5931
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 5059
Struktura Powiatu 18794
Jednostki organizacyjne 13018
Powiatowy Urząd Pracy 8618
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 26308
Struktura organizacyjna 4919
Regulamin Organizacyjny 4934
Majątek PCPR 5249
Zadania z zakresu pomocy społecznej 6265
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 6435
Działania na rzecz kombatantów 5202
Obsługa interesantów 5029
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 11305
Druki wniosków do pobrania 11310
Rejestry i ewidencje 4883
Ogłoszenia 12173
Strategia i programy 10968
Program "Aktywny Samorząd" 22440
Projekty unijne 9370
Druki wniosków 4441
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 7348
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 11804
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6668
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 9259
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 8849
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 26240
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 6346
Regulamin Organizacyjny PZD 4878
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 5008
Zakres zadań w PZD 5628
Przedmiot działania PZD 5261
Pracownicy PZD 12371
Sprawozdania finansowe 186
Zespół Opieki Zdrowotnej 7346
Centrum Kształcenia Praktycznego 7105
Informacje ogólne 4677
Zadania CKP 4879
Oferta edukacyjna 4272
Struktura organizacyjna 3962
Jak dojechać do CKP 4573
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 4436
Służby, Inspekcje, Straże 8684
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5832
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 10779
RAPORT O STANIE POWIATU 0
Organy Powiatu 25406
Rada Powiatu 26275
Skład Rady 29424
Plan pracy Rady Powiatu 21565
Komisje 22772
Komisja Rewizyjna 18608
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 78122
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 185763
Zwołania sesji 140214
Projekty uchwał Rady Powiatu 167199
Dyżury Radnych 8640
Transmisje sesji 1340
Interpelacje i zapytania 1969
Skargi, wnioski i petycje 328
Zarząd Powiatu 17921
Skład Zarządu 16187
Protokoły z posiedzeń Zarządu 157146
Sprawozdania międzysesyjne 102952
Akty prawne 2363856
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 53
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 22488
Starosta, Wicestarosta 27369
Sekretarz, Skarbnik 12483
Regulamin organizacyjny 22741
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 16592
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 22102
Wydział Finansowy 13502
Wydział Komunikacji 35186
Informacje 5973
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 22246
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 20315
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 19278
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 50286
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 43907
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 3309
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 14268
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 11440
Radca Prawny 6653
Audytor Wewnętrzny 4694
Rejestry i ewidencje 16580
Zarządzenia Starosty 45951
ZFŚS 3923
Majątek i finanse 13279
Budżet 125566
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 23134
Procedura uchwalania budżetu 6082
Sprawozdania 79753
Mienie Powiatu 19659
Pomoc publiczna 12943
Sprawozdania finansowe roczne 291
Oświadczenia majątkowe 34285
Raporty, strategie, analizy, opracowania 24606
Raport o stanie powiatu 284
Strategie i Plany 23984
Analizy i Raporty 10714
Opracowania i Programy 22574
Kontrole i audyty 15749
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 26055
2018 1130
2017 11791
2016 4130
2015 12651
2014 5216
2013 3602
2012 9156
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 15981
2018 233
2017 3391
2016 3590
Audyt wewnętrzny 10783
Uchwały RIO w Olsztynie 68168
Nieodpłatna Pomoc Prawna 16873
Petycje 9739
Rejestr petycji 13860
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 36742
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 26720
Deklaracje współpracy 24204
Organizacje Pożytku Publicznego 9742
Przepisy prawne 7597
Komunikaty 725
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 12458
Konkursy ofert 108735
Regranting 0
Stypendia 0
Sprawozdania 1513
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 16959
Ogłoszenia 6079
Konsultacje społeczne 23202
Lobbing 6568
Bezpieczeństwo 20417
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 10868
Informacje nieudostępnione 10153
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4135
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 8162
Rejestr zbiorów danych osobowych 0
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 574

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 8023
Urząd Marszałkowski 2679
Rejestr zmian 1899924
Redakcja Biuletunu 6770
Pliki do pobrania 61621
Wybory Samorządowe 2010 3288
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 661
Radni 31780
Członkowie Zarządu 22348
Skarbnik, Sekretarz 14188
Kierownicy jednostek 22027
Pracownicy 31763
Oświadczenia o działalności gospodarczej 4830
Oświadczenia o zatrudnieniu 4776
Mapa serwisu 7362

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 4209
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3743
Powiatowa Komisja Wyborcza 1644
Uchwały PKW w Nidzicy 1788
Obwieszczenia PKW w Nidzicy 1234
Postanowienia Komisarza Wyborczego 2368
Informacje ogólne 1351
Kalendarz Wyborczy 0
Przepisy 828
Wyniki wyborów 2066
Zamówienia publiczne 957336
Plan zamówień 17762
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 10013
Informacje o naborze 225717
Procedury załatwiania spraw 451302
Sprawdź stan swojej sprawy 5130
Ogłoszenia 153950
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 35307
Decyzje 14786
Obwieszczenia 56058
Zawiadomienia 31860
Postanowienia 9039
INFORMACJE 765
Biuro Rzeczy Znalezionych 10145
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 1706
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 8965
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 4347

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy