ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-10 2019-04-19 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy. rozstrzygnięty
  • Wynik zapytania ofertowego (DOC, 105.5 KiB)
2 2019-04-04 2019-04-17 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji serwerowni w ramach projektu nr RPWM.03.01.00-28-0050/17 pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. rozstrzygnięty
3 2019-04-02 2019-04-23 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
  • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 540.6 KiB)
4 2019-03-07 2019-03-22 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
  • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.3 MiB)
5 2019-03-06 2019-04-10 Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części rozstrzygnięty
6 2019-02-28 2019-03-12 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy rozstrzygnięty
  • Wynik zapytania ofertowego (PDF, 523.4 KiB)
7 2019-02-22 2019-03-13 Sprzedaż rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy rozstrzygnięty
8 2019-02-14 2019-03-01 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego położonego na terenie Powiatu Nidzickiego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482) i jego przemieszczenia na parking strzeżony, zlokalizowany przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, ul. Wyborska 10. rozstrzygnięty
9 2019-02-12 2019-03-06 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
10 2018-12-17 2019-01-22 Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 z podziałem na 2 części rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu