ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-29 2019-06-10 11:00:00 Wykonanie prac geodezyjnych - modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. w toku
 • Osnowa zaproszenie (PDF, 285.2 KiB)
 • Załączniki do postepowania (ZIP, 103.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.3 KiB)
2 2019-04-10 2019-04-17 15:30:00 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 104.5 KiB)
 • Zał. Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 123 KiB)
 • Zał. Nr 2 Formularz ofertowy (DOC, 127 KiB)
 • Zał. Nr 3 Umowa-projekt (DOC, 109 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (DOC, 105.5 KiB)
3 2019-04-04 2019-04-15 11:00:00 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji serwerowni w ramach projektu nr RPWM.03.01.00-28-0050/17 pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 339 KiB)
 • Załączniki do postepowania (ZIP, 4.3 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 200.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 365.7 KiB)
4 2019-04-02 2019-04-15 11:00:00 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 900.1 KiB)
 • Dokumentacja i załączniki do postępowania (ZIP, 314.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (_PDF, 453.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 540.6 KiB)
5 2019-03-07 2019-03-18 12:00:00 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 1001.3 KiB)
 • Załączniki do postepowania (ZIP, 485.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 797.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.3 MiB)
6 2019-03-06 2019-03-19 09:30:00 Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 386 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 40.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 58.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18.8 KiB)
7 2019-02-28 2019-03-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 184.1 KiB)
 • Zał. Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (XLS, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 2_Oferta cenowa (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 2a_Formularz ofertowy (XLS, 185.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 118 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (PDF, 523.4 KiB)
8 2019-02-22 2019-03-05 10:30:00 Sprzedaż rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o przetargu (DOCX, 19 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 15.1 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 123.1 KiB)
9 2019-02-14 2019-02-28 12:00:00 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego położonego na terenie Powiatu Nidzickiego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482) i jego przemieszczenia na parking strzeżony, zlokalizowany przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, ul. Wyborska 10. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 31.5 KiB)
 • Załączniki do postepowania (ZIP, 152.5 KiB)
 • Informacja o zakończeniu postępowania (DOC, 23.5 KiB)
10 2019-02-12 2019-02-25 12:00:00 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • Dokumentacja i załączniki do postępowania (ZIP, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianach (DOCX, 52.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 3.5 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu