ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-08-30 2019-09-11 10:00:00 Dostawa serwera i macierzy na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. w toku
 • SIWZ (DOCX, 144.7 KiB)
 • ogłoszenie BZP (DOCX, 23 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 formularz asortymentowy po zmianie (DOCX, 54.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340.6 KiB)
2 2019-08-28 2019-09-19 09:30:00 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35 KiB)
 • SIWZ (DOC, 550 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (DOC, 242 KiB)
 • Załącznik nr 10a - Projekt budowlany (PDF, 31.6 MiB)
 • Załącznik nr 10b - STWiOR (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 10c - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10d - Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 441.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 14.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 16.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 13.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ (DOCX, 20.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.3 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (DOC, 242.5 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 11 - przedmiar robót (DOCX, 84 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39.5 KiB)
3 2019-08-27 2019-09-16 09:30:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop – Szerokopaś – Nidzica w m. Sławka Mała. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34 KiB)
 • SIWZ (DOC, 539 KiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - projekt budowlany (RAR, 3.5 MiB)
 • Załączkik nr 11 - SST (DOC, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót (DOCX, 21.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 38.5 KiB)
4 2019-08-26 2019-09-12 09:30:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 538 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (PDF, 46.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (PDF, 248.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 295.1 KiB)
 • Specyfikacje techniczne do projektu budowlanego (PDF, 1.1 MiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 16.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 40.5 KiB)
 • Poprawiona Informacja z otwarcia ofert (DOC, 40.5 KiB)
5 2019-08-22 2019-09-10 09:30:00 Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7. w toku
 • Załącznik nr 3a - kosztorys ofertowy - branża drogowa (XLSX, 46.4 KiB)
 • Załącznik nr 3b - Kosztorys ofertowy - branża mostowa (XLS, 77.5 KiB)
 • Załącznik nr 3c - Kosztorys ofertowy - branża elektryczna (XLSX, 40 KiB)
 • Załącznik nr 3d - Kosztorys ofertowy - branża telekomunikacyjna (XLSX, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 11a - Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 168.9 KiB)
 • załącznik nr 11b - Przedmiar robót - branża mostowa (DOCX, 46.2 KiB)
 • Załącznik nr 11c - Przedmiar robót - branża elektryczna (XLSX, 44.2 KiB)
 • Załącznik nr 11d - przedmiar robót - branża telekomunikacyjna (XLSX, 46.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 540 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 16.9 KiB)
 • Poprawiony projekt umowy-Załącznik nr 9 (DOCX, 53.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 40 KiB)
6 2019-08-21 2019-09-09 09:30:00 Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35.2 KiB)
 • SIWZ - ul. Kościuszki (DOC, 534.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (XLSX, 99.4 KiB)
 • Projekt budowlany (DOCX, 13 KiB)
 • Przedmiar robót (XLS, 230 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 16.9 KiB)
 • Poprawiony projekt umowy-Załącznik nr 9 (DOCX, 53.6 KiB)
 • ST D-05.03.01 (DOC, 99.5 KiB)
 • ST D-05.03.01a (DOC, 45.5 KiB)
 • ST D-08.01.02a (DOC, 153 KiB)
 • Układ nawierzchni chodnika (PDF, 216.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 20 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 20 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 36 KiB)
7 2019-08-21 2019-08-29 12:34:00 Zamówienie na zakup i dostawę artykułów biurowych rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 104 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu (DOC, 131.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 131 KiB)
 • umowa-projekt (DOC, 109 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 106 KiB)
8 2019-08-14 2019-08-23 11:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby liceum ogólnokształcącego z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologie IT!". rozstrzygnięty
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 359.1 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.2 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 359.4 KiB)
9 2019-08-14 2019-08-23 11:00:00 Zamówienie na dostosowanie sposobu prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - gmina Janowo. w toku
 • zapytanie ofertowe (PDF, 294.3 KiB)
 • Załączniki do postępowania (7Z, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.1 KiB)
10 2019-07-01 2019-07-12 10:00:00 Powiat Nidzicki: DOSTAWA SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO I TELEINFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA WARMII I MAZUR W POWIECIE NIDZICKIM” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 32.3 KiB)
 • Załączniki do postepowania (DOCX, 171.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do przetargu (PDF, 252.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF, 708.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia (DOCX, 12.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 697.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - po zmianie (DOCX, 52.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222 KiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 1.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu