ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-29 2019-06-10 11:00:00 Wykonanie prac geodezyjnych - modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. w toku
 • Osnowa zaproszenie (PDF, 285.2 KiB)
 • Załączniki do postepowania (ZIP, 103.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.3 KiB)
2 2019-01-23 2019-02-07 09:30:00 Sprzedaż drzew na pniu w toku
 • Obwieszczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (DOC, 280 KiB)
3 2018-07-12 2018-08-08 12:00:00 zamówienia publicznego na usługi społeczne na przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla uczestników i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy ii Usamodzielniamy – 1” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 932.3 KiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 792.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (_PDF, 428.8 KiB)
4 2018-07-11 2018-08-07 15:00:00 Przedmiotem zam6wienia jest wynajem mieszkania dla 2 uczestnik6w/czek projektu pn. Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1 w okresie 01.09.2018 r. - 31.08.20L9 r. w lokalizacji na terenie miasta Nidzica (z mo2liwo6ciq przedtu2enia do 31.72.2019r.) w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 14.3 KiB)
5 2018-07-03 2018-07-11 12:00:00 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 854.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 475.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 498 KiB)
6 2018-04-27 2018-05-10 12:00:00 Zaproszenie do składania ofert (Zapytanie ofertowe) w toku
 • Zapytanie ofertowe z załącznikami (PDF, 329.6 KiB)
7 2017-10-06 2017-10-13 10:00:00 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, działając zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr Z/17/2014 Starosty Nidzickiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Nidzicy zaprasza wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie: pracy geodezyjnej zmierzającej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na części obszaru obrębu ewidencyjnego Gołębie, gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki w toku
 • Zaproszenie (DOCX, 13 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 12 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 211.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.8 KiB)
8 2017-02-27 2017-03-08 11:00:00 Dostawa materiałów kamiennych w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 28.1 KiB)
 • Formularz cenowy - zadanie nr 1 (DOCX, 31.9 KiB)
 • Formularz cenowy - zadanie nr 2 (DOCX, 30.3 KiB)
 • Oferta - zadanie nr 1 (DOCX, 26.4 KiB)
 • Oferta - zadanie nr 2 (DOCX, 26.3 KiB)
 • Projekt umowy - zadanie nr 1 (DOCX, 37.2 KiB)
 • Projekt umowy - zadanie nr 2 (DOCX, 37.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 (PDF, 440.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 (PDF, 417.7 KiB)
9 2017-02-23 2017-03-06 11:00:00 Dostawę emulsji asfaltowej w toku
 • Zaproszenie do złożenia ofert (DOCX, 16.1 KiB)
 • Formularz cenowy (DOCX, 30.3 KiB)
 • oferta (DOCX, 26.3 KiB)
 • Umowa - projekt (DOCX, 35.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 421.2 KiB)
10 2017-01-31 2017-02-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. w toku
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1 MiB)
 • Zapytanie ofertowe - załączniki (DOC, 131 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 79.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu