ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-08-30 2019-09-11 10:00:00 Dostawa serwera i macierzy na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. w toku
 • SIWZ (DOCX, 144.7 KiB)
 • ogłoszenie BZP (DOCX, 23 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 formularz asortymentowy po zmianie (DOCX, 54.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340.6 KiB)
2 2019-08-26 2019-09-12 09:30:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 538 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (PDF, 46.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (PDF, 248.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 295.1 KiB)
 • Specyfikacje techniczne do projektu budowlanego (PDF, 1.1 MiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 16.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 40.5 KiB)
3 2019-08-22 2019-09-10 09:30:00 Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7. w toku
 • Załącznik nr 3a - kosztorys ofertowy - branża drogowa (XLSX, 46.4 KiB)
 • Załącznik nr 3b - Kosztorys ofertowy - branża mostowa (XLS, 77.5 KiB)
 • Załącznik nr 3c - Kosztorys ofertowy - branża elektryczna (XLSX, 40 KiB)
 • Załącznik nr 3d - Kosztorys ofertowy - branża telekomunikacyjna (XLSX, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 11a - Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 168.9 KiB)
 • załącznik nr 11b - Przedmiar robót - branża mostowa (DOCX, 46.2 KiB)
 • Załącznik nr 11c - Przedmiar robót - branża elektryczna (XLSX, 44.2 KiB)
 • Załącznik nr 11d - przedmiar robót - branża telekomunikacyjna (XLSX, 46.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 540 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 16.9 KiB)
 • Poprawiony projekt umowy-Załącznik nr 9 (DOCX, 53.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 40 KiB)
4 2019-08-21 2019-09-09 09:30:00 Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35.2 KiB)
 • SIWZ - ul. Kościuszki (DOC, 534.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (XLSX, 99.4 KiB)
 • Projekt budowlany (DOCX, 13 KiB)
 • Przedmiar robót (XLS, 230 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 16.9 KiB)
 • Poprawiony projekt umowy-Załącznik nr 9 (DOCX, 53.6 KiB)
 • ST D-05.03.01 (DOC, 99.5 KiB)
 • ST D-05.03.01a (DOC, 45.5 KiB)
 • ST D-08.01.02a (DOC, 153 KiB)
 • Układ nawierzchni chodnika (PDF, 216.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 20 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 20 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 36 KiB)
5 2019-08-14 2019-08-23 11:00:00 Zamówienie na dostosowanie sposobu prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - gmina Janowo. w toku
 • zapytanie ofertowe (PDF, 294.3 KiB)
 • Załączniki do postępowania (7Z, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.1 KiB)
6 2019-05-29 2019-06-10 11:00:00 Wykonanie prac geodezyjnych - modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. w toku
 • Osnowa zaproszenie (PDF, 285.2 KiB)
 • Załączniki do postepowania (ZIP, 103.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.3 KiB)
7 2019-01-23 2019-02-07 09:30:00 Sprzedaż drzew na pniu w toku
 • Obwieszczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (DOC, 280 KiB)
8 2018-07-12 2018-08-08 12:00:00 zamówienia publicznego na usługi społeczne na przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla uczestników i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy ii Usamodzielniamy – 1” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 932.3 KiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 792.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (_PDF, 428.8 KiB)
9 2018-07-11 2018-08-07 15:00:00 Przedmiotem zam6wienia jest wynajem mieszkania dla 2 uczestnik6w/czek projektu pn. Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1 w okresie 01.09.2018 r. - 31.08.20L9 r. w lokalizacji na terenie miasta Nidzica (z mo2liwo6ciq przedtu2enia do 31.72.2019r.) w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 14.3 KiB)
10 2018-07-03 2018-07-11 12:00:00 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 854.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 475.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 498 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu