ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-13 2018-08-20 10:00:00 Modernizacja osnowy szczegółowej na obszarze jednostek ewidencyjnych Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica – obszar wiejski, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 125 KiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 738.3 KiB)
2 2018-07-12 2018-08-08 12:00:00 zamówienia publicznego na usługi społeczne na przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla uczestników i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy ii Usamodzielniamy – 1” ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 932.3 KiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 792.8 KiB)
3 2018-07-11 2018-08-07 15:00:00 Przedmiotem zam6wienia jest wynajem mieszkania dla 2 uczestnik6w/czek projektu pn. Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1 w okresie 01.09.2018 r. - 31.08.20L9 r. w lokalizacji na terenie miasta Nidzica (z mo2liwo6ciq przedtu2enia do 31.72.2019r.) ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 14.3 KiB)
4 2018-07-10 2018-07-26 09:30:00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576N Janowo – Róg w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo ogłoszony
 • Projekt budowlany (RAR, 1.6 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 267.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 2.6 MiB)
 • SST cz. 1 (RAR, 17 MiB)
 • SST cz. 2 (RAR, 17.3 MiB)
 • SST cz. 3 (RAR, 15.5 MiB)
 • SST cz. 4 (RAR, 13.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35 KiB)
 • SIWZ (DOC, 475 KiB)
5 2018-06-12 2018-07-26 09:00:00 POSTĘPOWANIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębów ewidencyjnych: Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko w jednostce ewidencyjnej – 281103_2 - Kozłowo ogłoszony
 • Dokumentacja przetargowa (ZIP, 17.5 MiB)
 • JEDZ (PDF, 83.5 KiB)
 • JEDZ-xml (XML, 127.8 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 68.2 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 176.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu